plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016

Ewidencja księgowa sprzedaży towarów wraz z usługą

Jednostka zajmuje się sprzedażą paneli podłogowych. Rzadko zdarza się, że klient wraz z towarem zamawia usługę montażu. Świadczy ją nasz podwykonawca, od którego otrzymujemy fakturę. Osobno wystawiamy klientowi fakturę za towar i za usługę. W jaki sposób w księgach rachunkowych należy ujmować przychody i koszty związane z tym montażem?

Ewidencja księgowa sprzedaży towarów wraz z usługą
rys. Ewidencja księgowa sprzedaży towarów wraz z usługą

W omawianym przypadku przedmiotem podstawowej działalności operacyjnej jednostki jest handel (sprzedaż paneli podłogowych). W księgach rachunkowych wartość przychodów ze sprzedaży towarów odnosi się na konto 73-0 "Sprzedaż towarów". Ich koszt ewidencjonowany jest na koncie 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)". Wydanie towarów z magazynu następuje na podstawie dowodu Wz, który w księgach ujmuje się zapisem:

- Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) ",

- Ma konto 33 "Towary".

Jak wynika z pytania, klienci sporadycznie wraz z towarem zamawiają usługę montażu. Wówczas jej realizację jednostka zleca podwykonawcy. Z uwagi na to, że usługa ta jest rzadko zamawiana nie stanowi więc przedmiotu podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Dlatego koszty i przychody dotyczące montażu paneli są pośrednio związane z jej działalnością operacyjną. W księgach rachunkowych zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości). W takiej sytuacji koszty usług realizowanych przez podwykonawcę na rzecz klienta na podstawie otrzymanej faktury odnosi się w ciężar konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Natomiast przychody związane z realizacją usługi ewidencjonuje się na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przykład

Założenia

 1. Jednostka sprzedała spółce z o.o. panele podłogowe za kwotę netto 5.000 zł (plus VAT 1.150 zł), których wartość w cenie zakupu wyniosła 3.700 zł.
   
 2. Klient zamówił usługę ich montażu więc jednostka zleciła jej wykonanie. Usługę w tym zakresie zrealizował podwykonawca, który wystawił fakturę na kwotę netto 1.000 zł (plus VAT 230 zł).
   
 3. Klientowi wystawiono fakturę za montaż paneli na kwotę netto 1.300 zł (plus VAT 299 zł).
   
 4. Podstawową działalnością jednostki jest sprzedaż paneli podłogowych. Rzadko świadczy ona usługi montażu sprzedawanych towarów.
   
 5. Ewidencja magazynowa prowadzona jest w rzeczywistych cenach zakupu.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura sprzedaży paneli:      
   a) kwota brutto 6.150 zł 20  
   b) VAT należny 1.150 zł   22-1
   c) kwota netto 5.000 zł   73-0
2. Wz - wydanie paneli z magazynu 3.700 zł 73-1 33
3. Faktura za montaż otrzymana od podwykonawcy:      
   a) kwota brutto 1.230 zł   21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 230 zł 22-2  
   c) kwota netto 1.000 zł 76-1  
4. Faktura sprzedaży usługi montażu paneli:      
   a) kwota brutto 1.599 zł 20  
   b) VAT należny 299 zł   22-1
   c) kwota netto 1.300 zł   76-0

Księgowania

Ewidencja księgowa sprzedaży towarów wraz z usługą

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60