plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016

Brak kasy a dowody KP i KW

Firma osoby fizycznej prowadzi księgi handlowe. Nie prowadzi kasy ani fizycznie, ani na koncie 10 "Kasa". Gotówkowe operacje księguje się przez konto rozrachunków z właścicielem. Czy można jako potwierdzenie otrzymania gotówki lub jej wypłaty pracownikowi korzystać z druków KP i KW, a później podpinać te dowody do PK i księgować odpowiednio na kontach?

W przypadku rezygnacji z prowadzenia konta 10 "Kasa" w firmie operacje gotówkowe nie powinny być dokumentowane za pomocą dowodów KP - Kasa przyjmie i KW - Kasa wypłaci.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie narzucają jednostce jednego sposobu organizacji gospodarki kasowej ani określonych zasad ewidencji operacji gotówkowych w księgach rachunkowych. Określają tylko, że operacje wpłat i wypłat gotówką powinny być ujęte w księgach rachunkowych w tym samym dniu, w którym zostały dokonane (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy). Natomiast w przypadku prowadzenia kasy wskazują, że dla operacji gotówkowych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Stąd nie ma ustawowego obowiązku wyodrębnienia konta 10 "Kasa" w zakładowym planie kont i ewidencji operacji gotówkowych za jego pośrednictwem. Ustalenia w zakresie organizacji obrotu gotówkowego pozostają w gestii kierownika jednostki. Decyzję o niewyodrębnianiu kasy podejmują zazwyczaj jednostki niewielkie, w których wszelkie operacje dotyczące obrotu pieniężnego są realizowane osobiście przez właścicieli lub upoważnione przez nich osoby. Powinna ona być zapisana w zasadach (polityce) rachunkowości.

Jeśli więc w sytuacji wskazanej w pytaniu właściciel podjął decyzję o nieprowadzeniu konta 10 "Kasa" i zapisał ją w zasadach (polityce) rachunkowości, jednostka nie stosuje tego konta. Do ewidencji księgowej operacji gotówkowych w takim przypadku można wykorzystać konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - z tytułu operacji gotówkowych). Brak wyodrębnienia kasy powoduje, że jednostka generalnie nie utrzymuje gotówki w firmie, nie ustanawia stanowiska kasjera i nie przeprowadza inwentaryzacji środków pieniężnych. Nie sporządza też raportów kasowych ani dokumentów KP oraz KW, wystawianych na okoliczność odpowiednio przyjęcia lub wypłacenia z kasy gotówki w przypadku braku innego dowodu źródłowego.

Jednak także w przypadku braku kasy w firmie jednostka ma obowiązek właściwego dokumentowania operacji gotówkowych. Służą temu dowody księgowe spełniające warunki określone w art. 21 ustawy o rachunkowości. Ewidencja i udokumentowanie przykładowych operacji gotówkowych może przebiegać zapisami:

  1. WB - pobranie gotówki z rachunku bankowego do regulowania płatności:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - z tytułu operacji gotówkowych),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

  1. Otrzymane dowody potwierdzające gotówkową zapłatę - uregulowanie przez właściciela gotówką zobowiązań za nabyte produkty, usługi, z tytułów publicznoprawnych:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", konto 24 "Pozostałe rozrachunki", konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - z tytułu operacji gotówkowych).

  1. Lista płac lub inny dokument, na którym pokwitowano odbiór wynagrodzenia - wypłata wynagrodzeń pracownikom:

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" (w analityce: Konta imienne pracowników),

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - z tytułu operacji gotówkowych).

  1. Wniosek o zaliczkę - przekazanie pracownikowi zaliczki gotówkowej:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika),

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - z tytułu operacji gotówkowych).

  1. Rozliczenie zaliczki, do którego załącza się dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków - rozliczenie pracownika:

a) poniesione wydatki

- Wn różne konta,

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika),

b) zwrot niewykorzystanej zaliczki

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - z tytułu operacji gotówkowych),

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika).

  1. WB - wpłata niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bankowy:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - z tytułu operacji gotówkowych).

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60