plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016

Ewidencja zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej

Skorzystaliśmy z ulgi na zakup kasy rejestrującej (odliczenia od podatku VAT należnego), ale obecnie musimy dokonać jej zwrotu. W jaki sposób ująć to w księgach rachunkowych?

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Mówi o tym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Istnieją przypadki, w których podatnik musi zwrócić odliczoną kwotę, m.in. gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestanie ich używania lub nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis (art. 111 ust. 6 ustawy o VAT).

Zakupiona kasa mogła być zaliczona do środków trwałych, gdy spełniała na dzień przyjęcia do używania warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. W takim przypadku kwotę ulgi na jej zakup należało zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie równolegle do amortyzacji odpisywać w pozostałe przychody operacyjne. Takie ujęcie wynika z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zwrot kwoty ulgi na zakup kasy rejestrującej księguje się wtedy zapisami:

a) nierozliczona kwota ulgi na zakup kasy ujęta na koncie 84

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 22-3 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT",

b) kwota ulgi rozliczona już w pozostałe przychody operacyjne

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 22-3 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT".

Gdy zakupiona kasa fiskalna miała niską wartość początkową, to mimo spełniania warunków dla środków trwałych jednostka mogła odpisać ją w koszty w momencie przyjęcia do używania- jeśli takie uproszczenie dopuszczają zasady (polityka) rachunkowości jednostki. Ulgę na zakup takiej kasy ujmuje się bezpośrednio w pozostałe przychody operacyjne, a jej zwrot - w pozostałe koszty operacyjne.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT zakupiła w 2015 r. kasę rejestrującą o wartości brutto 3.690 zł (w tym VAT 690 zł). Kasę tę uznano za środek trwały i wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Od jej wartości dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
     
  2. Przysługującą jednostce kwotę ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej w kwocie 700 zł rozliczono w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży w tej kasie. Ujęto ją na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", a następnie spisano jednorazowo na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" równolegle do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
     
  3. Ponieważ jednostka w październiku 2016 r. zaprzestała działalności, w której używana była kasa fiskalna, musi zwrócić ulgę na jej zakup. Dokona tego w deklaracji VAT-7 za październik 2016 r.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. Zwrot kwoty ulgi na zakup kasy:

700 zł

76-1 22-3

Księgowania

Ewidencja zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60