plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Stosowanie konta 30 "Rozliczenie zakupu" w odniesieniu do dostaw towarów

Czy konto rozliczenie zakupu może być w praktyce pomijane, jeżeli wraz z nabytym towarem zawsze otrzymujemy fakturę? Czy może w odniesieniu do dostaw towarów trzeba je stosować zawsze?

Z ustawy o rachunkowości nie wynika obowiązek stosowania konta 30 "Rozliczenie zakupu". To czy jednostka będzie prowadziła takie konto, zależy od decyzji kierownika jednostki, a zapis w tej sprawie powinien znaleźć się w dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości jednostki. Jeżeli w ocenie jednostki stosowanie konta 30 jest zbędne i nie występują w jednostce dostawy w drodze i dostawy niefakturowane, to może ona podjąć decyzję o jego niestosowaniu. Zakupy będą wówczas rozliczane bezpośrednio w ciężar np. kont zespołu 0 (gdy dotyczą środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej), zespołu 3 (jeśli dotyczą materiałów bądź towarów objętych ewidencją magazynową), zespołu 4 lub 5 (jeśli dotyczą np. zakupu usług obcych).

Przypomnijmy, iż konto 30 "Rozliczenie zakupu" jest kontem rozliczeniowym, którego stosowanie umożliwia jednostce kontrolę dostaw, w tym m.in.:

 • skonfrontowanie danych wynikających z dokumentów zakupu wystawionych przez kontrahentów jednostki z danymi wynikającymi z dokumentów potwierdzających przyjęcie dostaw lub odbiór wykonanych usług,
   
 • kontrolę zgodności dostaw i usług z zamówieniami, zleceniami lub umowami,
   
 • ustalenie wartości dostaw zafakturowanych, ale jeszcze nieprzyjętych lub nieodebranych, czyli tzw. dostaw w drodze oraz ich rozliczenie w następnym okresie,
   
 • ustalenie wartości dostaw i usług przyjętych lub odebranych, w stosunku do których jednostka nie otrzymała jeszcze dokumentów zakupu, czyli tzw. dostaw niefakturowanych oraz ich rozliczenie w następnym okresie.

Jeżeli jednostka zdecyduje się na stosowanie konta 30, to w zasadach (polityce) rachunkowości powinna opisać do jakich transakcji będzie je używać. Konto to służy m.in. do rozliczania:

 • wszystkich dostaw i usług lub
   
 • tylko określonych dostaw, takich jak rzeczowe aktywa obrotowe, czy rzeczowe aktywa trwałe wymagające montażu lub przystosowania, lub
   
 • wyłącznie dostaw niefakturowanych i dostaw w drodze na koniec okresu.

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60