plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Koszty związane z pozyskiwaniem klientów w firmie usługowej, prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4

Spółka dostaje faktury kosztowe za pozyskiwanie klientów dla sprzedawanych usług. Czy takie faktury powinna księgować w koszty rodzajowe - jako usługi obce, czy na konto zespołu 7 - jako koszt sprzedanych usług? Spółka nie stosuje kont zespołu 5.

W sytuacji gdy świadczenie usług jest działalnością podstawową pytającej jednostki, otrzymywane od kontrahentów faktury za pozyskiwanie klientów dla sprzedawanych usług należy ująć w kosztach działalności operacyjnej. W przypadku ewidencji kosztów prowadzonej wyłącznie na kontach zespołu 4, może to być konto 40-2 "Usługi obce".

Jeśli bowiem świadczenie usług jest działalnością podstawową pytającej jednostki, to ewidencję kosztów i przychodów tej odmiany działalności prowadzi się według zasad ogólnych przewidzianych dla działalności operacyjnej, podstawowej. Oznacza to, iż uzyskiwane z tego tytułu przychody zalicza się do przychodów ze sprzedaży usług, które powinny być ujmowane na koncie 70-0 "Sprzedaż usług". Z kolei ponoszone w związku z tym koszty powinny być ujmowane na koncie 40 "Koszty według rodzajów" lub na odpowiednich kontach zespołu 5, a w przypadku ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i 5 - z dalszym przeniesieniem kosztu wytworzenia sprzedanych usług na konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów" (w analityce: Koszt sprzedanych usług).

Z pytania wynika jednak, iż ewidencja kosztów prowadzona jest przez spółkę tylko na kontach zespołu 4 (według rodzajów). Ewidencja ta polega zaś na bieżącym ujmowaniu wszystkich poniesionych kosztów prostych - na podstawie dokumentów źródłowych - na koncie 40 "Koszty według rodzajów". Do konta 40 wskazane jest przy tym wyodrębnienie kont analitycznych z uwzględnieniem kosztów rodzajowych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, tzn. kosztów: amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych. W takiej sytuacji nie prowadzi się konta 70-1, a koszty dotyczące sprzedanych usług pozostają do dnia bilansowego na kontach zespołu 4.

Ewidencja faktur otrzymywanych za pozyskiwanie klientów w jednostce prowadzącej działalność usługową i stosującej wyłącznie konta zespołu 4 może przebiegać zapisami:

   a) wartość brutto usługi:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto usługi:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60