plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014

Jednorazowa refundacja składek ZUS w związku z zatrudnieniem bezrobotnego

W związku z zatrudnieniem bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy otrzymaliśmy jednorazową refundację składek ZUS. Jak zaksięgować taką refundację?

Jednorazową refundację składek ZUS otrzymaną w związku z zatrudnieniem skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego księguje się analogicznie jak dotacje na cele inne niż zakup lub budowa środka trwałego, tzn. na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:
      – Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną, może ubiegać się o jednorazową refundację składek ZUS. W myśl art. 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.), starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Chodzi tu o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane ze środków płatnika tych składek. Refundacja ta jest możliwa po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, pracodawca musi wykazać, że zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. Po drugie, po upływie 12 miesięcy zatrudnienia prawnik ten musi być nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunku długości zatrudnienia oraz jego kontynuacji.

Z uwagi na swój charakter, jednorazowa refundacja składek ZUS otrzymana w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi dla celów bilansowych pozostały przychód operacyjny. Refundacja ta jest bowiem pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Tak wynika z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. nr 5, poz. 25).

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60