plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014

Ewidencja prowizji za obsługę terminala

Jednostka prowadzi sprzedaż detaliczną towarów. Klienci regulują należności gotówką oraz kartami płatniczymi. Na rachunek bankowy jednostki wpływają kwoty utargu pomniejszone o pobraną prowizję za transakcje rozliczane za pośrednictwem terminala. Jak w takiej sytuacji należy zaewidencjonować w księgach tę prowizję? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 869840)

Ewidencja prowizji za obsługę terminala
rys. Ewidencja prowizji za obsługę terminala

Obowiązek ewidencjonowania obrotów z użyciem kas fiskalnych nakłada na przedsiębiorców art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Są to, co do zasady, jednostki gospodarcze, które sprzedają swoje towary lub świadczą usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Coraz częściej płatności gotówkowe zastępowane są zapłatą z użyciem kart płatniczych.

Transakcje gotówkowe związane ze sprzedażą towarów lub usług ewidencjonowane są na koncie 10 "Kasa".

Natomiast transakcje bezgotówkowe, w tym regulowane kartami płatniczymi, można ujmować w księgach rachunkowych na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" lub koncie 13-9 "Środki pieniężne w drodze". Sposób ewidencji tych płatności powinien zostać ustalony przez jednostkę i opisany w przyjętej przez nią polityce (zasadach) rachunkowości.

Rozliczenie kwot ujętych na koncie 24 lub 13-9 dokonuje się na podstawie wyciągu bankowego w momencie wpływu na rachunek bankowy środków pieniężnych z tytułu płatności kartami płatniczymi. Z pytania wynika jednak, że kwota wpływająca na rachunek bankowy jest pomniejszona o prowizję za obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Prowizję tę zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje w księgach rachunkowych na koncie 40 "Koszty według rodzaju" (w analityce: Usługi obce) lub na koncie zespołu 5. Drugostronnie podlega ona zaksięgowaniu na koncie 24 lub 13-9. Zapisów na tych kontach dokonuje się na podstawie wyciągu bankowego lub otrzymanej faktury. Ewidencja księgowa operacji związanych z omawianym zdarzeniem może wyglądać następująco:

  1. WB - wpływ środków pieniężnych z tytułu sprzedaży opłaconej kartami płatniczymi z uwzględnieniem potrąconej kwoty prowizji:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze" lub 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Utarg z tytułu regulowania należności kartą płatniczą).

  1. Otrzymanie faktury dotyczącej potrąconej prowizji:

a) wartość usługi w cenie zakupu (zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT):

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) zaliczenie prowizji w ciężar kosztów:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce),

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) rozliczenie pobranej prowizji:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

- Ma konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze" lub 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Utarg z tytułu regulowania należności kartą płatniczą).

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60