plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015

Rozliczenie wyników inwentaryzacji

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury towarów handlowych na dzień bilansowy za 2014 r. stwierdzono niedobory, których wartość została odniesiona na konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek". Czy na dzień bilansowy konto to może wykazywać saldo? Do kiedy powinniśmy rozliczyć niedobór w księgach rachunkowych, jeżeli rok obrotowy w jednostce pokrywa się z rokiem kalendarzowym?

Ujawnione podczas spisu z natury towarów handlowych różnice inwentaryzacyjne można ująć w księgach rachunkowych zapisem:

a) niedobór towarów - gdy stan faktyczny ustalony w drodze spisu z natury jest niższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych

- Wn konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek" (w analityce: Rozliczenie niedoborów),

- Ma konto 33 "Towary",

b) nadwyżka towarów - gdy stan faktyczny ustalony podczas spisu z natury jest wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych

- Wn konto 33 "Towary",

- Ma konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek" (w analityce: Rozliczenie nadwyżek).

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych ujętych na koncie 24-1 następuje po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przyczyny ich powstania.

Na dzień bilansowy konto 24-1 nie powinno wykazywać salda, ponieważ jednostka ma obowiązek rozliczyć różnice inwentaryzacyjne w księgach roku, którego dotyczą. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dlatego jednostka, o której mowa w pytaniu, powinna wyjaśnić i rozliczyć stwierdzony niedobór za 2014 r. w księgach rachunkowych roku 2014. Należy tego dokonać do 26 marca 2015 r. W myśl art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, aby księgi zostały uznane za prowadzone bieżąco, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej powinny zostać sporządzone za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym.


Druk protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Rachunkowość.


Niedobory stwierdzone podczas remanentu komisja inwentaryzacyjna ujmuje w protokole inwentaryzacyjnym. O sposobie ich rozliczenia decyduje kierownik jednostki. Na podstawie jego decyzji, zawartej w protokole weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, następuje ich rozliczenie w księgach rachunkowych.

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60