plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Ewidencja kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym

Obecnie w księgach rachunkowych stowarzyszenia koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są wyłącznie na kontach zespołu 4. Planowana jest zmiana ewidencji kosztów, tj. przejście wyłącznie na konta zespołu 5. Czy w takiej sytuacji trzeba prowadzić ewidencję rodzajową do kont w zespole 5, czyli podział na amortyzację, materiały, usługi itd.?

Przy ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym (tj. jedynie na kontach zespołu 5), wskazane jest prowadzenie do kosztów według miejsc ich powstawania ewidencji analitycznej kosztów rodzajowych.

Jednostka gospodarcza ma do dyspozycji różne rozwiązania w zakresie ewidencji kosztów. Rozwiązania te wynikają z wymogów sprawozdawczych dotyczących kosztów, zawartych w ustawie o rachunkowości (załączniki do ustawy o rachunkowości dotyczące rachunku zysków i strat). Zgodnie z tymi wymogami, ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej może być prowadzona:

1) tylko według rodzajów (z uwzględnieniem tylko kont zespołu 4) - tzw. układ rodzajowy kosztów,

2) tylko według miejsc powstawania (z uwzględnieniem jedynie kont zespołu 5) z ewentualnym dalszym podziałem na potrzeby kalkulacji kosztów wytworzenia na koszty bezpośrednie i pośrednie - tzw. układ funkcjonalno-kalkulacyjny,

3) w dwóch układach klasyfikacyjnych, to jest równocześnie w układzie rodzajowym i w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym.

Przyjęty przez jednostkę sposób ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej determinuje metody ustalenia jej wyniku finansowego. Zależność między metodą ewidencji kosztów a wariantem rachunku zysków i strat przedstawia poniższy schemat.

Metoda ewidencji kosztów Wariant rachunku zysków i strat
uproszczona - tylko zespół 4 porównawczy
uproszczona - tylko zespół 5 kalkulacyjny
rozszerzona - zespół 4 i 5 porównawczy lub kalkulacyjny

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, zawiera załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości. W grupie tej mieszczą się organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia - i to zarówno te, które prowadzą wyłącznie działalność statutową, jak i te, które obok działalności statutowej prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast w sytuacji, gdy ww. jednostki nie chcą korzystać z załącznika nr 6, mogą przygotować sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1. Wynika to z art. 46 ust. 6, art. 47 ust. 5 oraz art. 48 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

Załącznik nr 1 zawiera wariant kalkulacyjny i porównawczy rachunku zysków i strat. Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach wykazuje się dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych, tj. amortyzacji, zużyciu materiałów i energii, usługach obcych, podatkach i opłatach, wynagrodzeniach, ubezpieczeniach i innych świadczeniach (w tym emerytalnych), pozostałych kosztach rodzajowych (por. ustęp 2 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień).

Natomiast sporządzając sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6, rachunek zysków i strat sporządza się wyłącznie w wariancie kalkulacyjnym, a w informacji dodatkowej ujmuje się nieobjęte rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności informacje o strukturze poniesionych kosztów. Przy tej pozycji informacji dodatkowej brak jest jednak wskazówki o jakie koszty chodzi, czy mają to być koszty proste według rodzajów, czy koszty poszczególnych rodzajów działalności. Przeniesienie z rachunku zysków i strat danych o poniesionych kosztach poszczególnych rodzajów działalności byłoby bezcelowe. Dlatego - mimo wątpliwości - najbardziej użyteczne wydają się informacje o kosztach prostych według rodzajów. Mogą to być informacje o głównych składowych kosztów prostych. Dlatego też istotne jest, aby przy prowadzeniu wyłącznie ewidencji na kontach zespołu 5, wyodrębnić do kosztów według miejsc ich powstawania taką ewidencję analityczną, która umożliwi określenie wysokości poszczególnych kosztów rodzajowych.

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Plan 
kont z obszernym komentarzem 
bilansowo-podatkowym
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.