plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013

Ewidencja księgowa zakupu telefonu na raty

Jak zaksięgować fakturę na zakup telefonu na raty w kwocie netto 1.000 zł? Płatność pierwszej raty była w dniu zakupu, a reszta będzie płatna ratami wraz z rachunkiem za usługi telekomunikacyjne, zgodnie z harmonogramem przez 18 miesięcy?

1. Środek trwały o niskiej wartości czy koszt bieżącego miesiąca?

Zasadniczo forma rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą za nabycie danej rzeczy nie ma wpływu na sposób kwalifikacji zakupionego składnika majątku do odpowiedniej grupy aktywów, ani na termin jego wprowadzenia do ewidencji bilansowej. Zakup na raty w księgach rachunkowych wyróżnia się jedynie tym, że zapłata za zakupiony składnik majątku odbywa się w ratach i wpływa to na rozrachunki pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Na koncie rozrachunkowym z dostawcą przez okres spłaty, określony w umowie, pozostaje nierozliczone saldo zobowiązania wobec dostawcy, które to saldo maleje w miarę spłaty rat.

Z kolei prawidłowe ujęcie zakupionego składnika majątku do odpowiedniej grupy aktywów odbywa się na takich samych zasadach, jak pozostałych składników. Oznacza to, że w przypadku zakupu telefonu o wartości 1.000 zł jednostka powinna uwzględnić zapisy przyjęte w tym zakresie w swojej polityce rachunkowości.

Przypominamy, że z ustawy o rachunkowości wynika, iż środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki (zob. art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości). Jak widać przepisy ustawy nie precyzują jaka powinna być najmniejsza wartość środka trwałego, dlatego też wszystkie składniki, które jednostka zamierza użytkować dłużej niż rok, oraz jeśli spełniają również pozostałe kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, stanowią środki trwałe.

Ustawa o rachunkowości w art. 4 ust. 4 przewiduje możliwość zastosowania uproszczeń, pod warunkiem, że ich stosowanie nie wywrze ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Jednostka może więc przyjąć w swojej polityce rachunkowości zasadę, że składniki majątku, które nie przekraczają wartości np. 3.500 zł (lub też innej kwoty ustalonej samodzielnie z uwzględnieniem zasady ostrożności) nie będą zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych, ale jednostka będzie je ujmować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do używania.

Ewidencja księgowa zakupu telefonu na raty może więc przebiegać następująco:

1. Faktura dokumentująca zakup telefonu na raty:
   a) cena zakupu telefonu:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) VAT podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) wartość brutto zobowiązania wobec dostawcy:
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. Rozliczenie zakupu telefonu:
   a) gdy jest zaliczany do środków trwałych (przyjęcie środka trwałego do używania na podstawie dowodu OT):
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) gdy jest ujmowany w ciężar kosztów w momencie przekazania do używania
       (na podstawie dokumentu "PK - Polecenie księgowania"):
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
3. Uregulowanie raty za telefon według harmonogramu:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Dla celów podatkowych wydatek na zakup telefonu o wartości początkowej 1.000 zł netto jednostka może zaliczyć bezpośrednio w koszty w momencie oddania go do używania (por. art. 16d ust. 1 updop lub art. 22d ust. 1 updof).

Zwracamy przy tym uwagę, że w odniesieniu do środków trwałych posiadanie prawa własności lub współwłasności do składnika majątku jest w świetle przepisów podatkowych warunkiem uznania go za podlegający amortyzacji środek trwały (zob. art. 16a ust. 1 updop oraz art. 22a ust. 1 updof). Generalnie przy sprzedaży na raty własność rzeczy przechodzi na kupującego w momencie zakupu, a ratalny sposób zapłaty wpływa jedynie na wzajemne rozrachunki sprzedawcy i nabywcy. Jeśli jednak umowa sprzedaży zawiera zapis o zastrzeżeniu prawa własności do dnia uiszczenia ostatniej raty (por. art. 589 K.c.), dla celów podatkowych, kupujący może dany przedmiot transakcji uznać za środek trwały oraz rozpocząć jego amortyzację dopiero w momencie przeniesienia własności, tzn. w tym przypadku w chwili całkowitej za niego zapłaty.


2. Ujęcie w księgach składnika majątku o niskiej wartości zakupionego na raty

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka zawarła umowę kupna na raty telefonu komórkowego, którego cena nabycia wynosiła: 1.000 zł netto. Płatność za telefon została rozłożona na 10 równych rat. W umowie nie zastrzeżono prawa własności do uiszczenia ostatniej raty. Oznacza to, że przeniesienie własności na spółkę nastąpiło z chwilą sprzedaży.

2. Jednostka otrzymała fakturę za telefon w kwocie brutto: 1.230 zł i uregulowała pierwszą ratę w kwocie: 123 zł.

3. Zgodnie z założeniami polityki rachunkowości, składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości do kwoty: 3.500 zł jednostka zalicza w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie oddania do używania. Ewidencję kosztów prowadzi na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto Dla celów podatku
dochodowego
Wn Ma
1. FZ - zakup telefonu komórkowego:        
   a) wartość telefonu w cenie nabycia 1.000 zł 30    
   b) VAT naliczony 230 zł 22-1    
   c) wartość brutto zobowiązania 1.230 zł   24  
2. WB - uregulowanie pierwszej raty za telefon 123 zł 24 13-0  
3. PK - przyjęcie telefonu do używania 1.000 zł 40-1 30 Stanowi koszt
uzyskania przychodu

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach składnika majątku o niskiej wartości zakupionego na raty

www.PlanKont.pl - Aktywa trwałe:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.