plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024

Wyroby gotowe przekazane firmie zewnętrznej do testowania zamówionego środka trwałego

Podpisaliśmy z firmą zewnętrzną umowę na zakup robotów pakujących. Do testów wyślemy tej firmie nasze wyroby gotowe. Czy wyroby gotowe wysłane na testy (po nich kontrahent raczej je zutylizuje) zwiększą wartość początkową środka trwałego w budowie? Jak wycenić te wyroby?

W sytuacji opisanej w pytaniu koszt wytworzenia wyrobów gotowych wysłanych do kontrahenta w celu testowania zamówionych środków trwałych (tu robotów pakujących) zwiększy ich wartość początkową.

Wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu stanowi cena jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się tu kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu VAT oraz podatku akcyzowego (w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym), powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Cena nabycia obejmuje ponadto ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu VAT oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu (por. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości). Dla celów bilansowych przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego można skorzystać ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Standard ten w pkt 6.20 wskazuje, iż koszty dostosowania do użytkowania środka trwałego pozyskanego drogą zakupu realizowanego siłami własnymi (np. wybudowano własnymi siłami fundament pod maszynę, przeprowadzono rozruch technologiczny), zwiększają wartość początkową środka trwałego w wysokości poniesionych kosztów wytworzenia. Ponadto z pkt 6.51 KSR nr 11 wynika, iż koszty prób i testów (rozruchu technologicznego) przeprowadzanych celem sprawdzenia działania środka trwałego, i stwierdzenia jego zdatności do użytkowania zgodnie z zamierzeniami jednostki lub wymogami zewnętrznymi, poniesione przez jednostkę do dnia jego udokumentowanego przyjęcia do użytkowania zwiększają jego wartość początkową.

W związku z powyższym, jeżeli roboty pakujące będą stanowiły środki trwałe jednostki i przed ich dostawą i przyjęciem do używania, jednostka przekazała kontrahentowi własne wyroby gotowe celem przeprowadzenia testów, to koszt wytworzenia tych wyrobów gotowych zwiększy wartość początkową środków trwałych.

Ewidencja księgowa przekazania wyrobów gotowych do testowania środka trwałego

1. Wartość wydanych wyrobów gotowych:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Robot pakujący),
- Ma konto 60-0 "Produkty gotowe".

2. Ewentualne ujęcie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na wydane wyroby gotowe, jeśli ewidencja zapasów jest prowadzona w cenach różniących się od kosztu wytworzenia:

- Wn/Ma konto 62-0 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów",
- Ma/Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Robot pakujący),

Należy zaznaczyć, iż przekazanie wyrobów gotowych na własne potrzeby powoduje wyjście z tzw. kręgu kosztów. W związku z tym jednostka stosująca pełny rachunek kosztów i sporządzająca porównawczy rachunek zysków i strat w celu ustalenia prawidłowej korekty z tytułu zmiany stanu produktów powinna zaksięgować tę operację za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych, tj. konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" i konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Ewidencja księgowa przekazania wyrobów gotowych do testowania środka trwałego
w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat

1. Koszty wytworzenia produktów wykorzystywanych do testowania środka trwałego:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Robot pakujący),
- Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"

oraz równolegle:

- Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
- Ma konto 60-0 "Produkty gotowe".

Uwaga: W przypadku gdy produkty ujmowane są przez jednostkę w stałych cenach ewidencyjnych, to wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów powinno również nastąpić w korespondencji z kontem 79-0 i 79-1.

Czy wyrób gotowy wysłany na testy podatkowo zwiększa wartość środka trwałego?

W przypadku składników majątku nabytych odpłatnie, ich wartość początkową należy ustalić w oparciu o art. 16g ust. 3 updop, czyli według ceny nabycia. Ceną tą jest kwota należna zbywcy, którą:

 • powiększa się o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności m.in. o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji,
 • pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

W przypadku importu składnika majątku cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy.

Odnosząc się do sytuacji opisanej pytaniu, należy stwierdzić, że skoro jednostka przekazała własne wyroby gotowe w celu przeprowadzenia testów zamówionych środków trwałych (tu: robotów pakujących), to koszt wytworzenia tych wyrobów jest związany z zakupem środka trwałego i tym samym zwiększy jego wartość początkową.

KISDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.326.2023.2.AND, odnosząc się do możliwości zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego, kosztów rozruchu próbnego środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie wyjaśnił, że:

"(...) ustawodawca nie wymienia w art. 16g ust. 4 ustawy o CIT wydatków związanych z procesem rozruchu próbnego środka trwałego (który jest etapem poprzedzającym moment wprowadzenia środka trwałego do ewidencji i przekazania go do używania), jako niestanowiących kosztu wytworzenia środka trwałego. Poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem rozruchu próbnego (...) pozostają w bezpośrednim, nierozerwalnym związku z wytworzeniem zdatnego do użytkowania środka trwałego (środków trwałych), a tym samym powinny zostać uwzględnione w jego (w ich) wartości początkowej (...)".

www.PlanKont.pl - Produkty i rozliczenia międzyokresowe:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.