plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013

Wymiana lub naprawa części składowej wyrobu gotowego

1. Wymiana uszkodzonych części składowych na wolne od wad

Jesteśmy producentem mieszalników. W ramach uznanej reklamacji klient przesyła do nas w celu wymiany silnik, który jest częścią składową wyrobu. Zepsuty silnik wprowadzony jest na stan magazynowy jako "silnik poreklamacyjny". Jeżeli reklamacja silnika następuje w krótkim terminie od zakupu mieszalnika, to do klienta odsyłany jest nowy silnik (w cenie zakupu). Jak zaksięgować te zdarzenia w księgach producenta?

Reklamacja z tytułu dostaw i usług polega na zwróceniu się do dostawcy, producenta, czy też wykonawcy usługi z żądaniem uregulowania sprawy zgodnie z warunkami umowy kupna-sprzedaży. Nabywca może zgłosić reklamację w związku z ujawnionymi wadami towarów oraz niedokładnościami w dostawie, w fakturze (rachunku), w wykonaniu usługi itp.

W sytuacji gdy rzecz sprzedana ma wady, kupujący może m.in. żądać usunięcia usterek, wymiany rzeczy na wolną od usterek, obniżenia ceny.

Jak wynika z pytania, w związku ze zgłoszoną przez klienta reklamacją producent wymienił rzecz na wolną od wad, a wadliwą przyjął do magazynu. Generalnie ewidencję zwróconych (reklamowanych) wyrobów prowadzi się na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty". Jeżeli reklamacja dotyczy części składowej wyrobu gotowego, która dla producenta jest materiałem, to można ją ująć na koncie 31 "Materiały". Z treści pytania nie wynika czy reklamowany przez nabywcę silnik stanowiący część składową mieszalnika jest przez jednostkę wytworzony, czy nabyty.

Jednostka może w ewidencji szczegółowej do konta 60 lub 31 wyodrębnić odpowiednio wyroby lub ich części składowe, jako składniki aktywów reklamowane.

W przypadku wymiany rzeczy na taką samą wolną od wad, sprzedawca wydaje nabywcy rzecz bez dodatkowych opłat czy opustów i operację tę dokumentuje tylko dowodami magazynowymi (magazyn przyjmie i magazyn wyda). Wymiana reklamowanego wyrobu (lub jego części składowej) na wolny od wad nie powoduje zmian wartości sprzedanych wyrobów. Operację tę ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem: Wn konto 60, Ma konto 60 lub Wn konto 31, Ma konto 31. Jeżeli pomiędzy dniem sprzedaży a dniem reklamacji (wydaniem w zamian nowego wyrobu lub jego części składowej) nastąpiła zmiana ceny, to operację tę księguje się według nowej, zmienionej ceny.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że producent może utworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne. Tworzy się je w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wartości oszacowanej na podstawie danych o sprzedaży wyrobów objętych gwarancjami oraz pozyskanych w przeszłości danych o awaryjności tego wyrobu (art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Kwestię ich tworzenia oraz rozwiązania pominięto w tym artykule.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka sprzedała nabywcy mieszalnik (wyrób gotowy), którego koszt wytworzenia wynosił: 4.000 zł. Zgodnie z fakturą wartość sprzedaży wynosiła: 6.150 zł (w tym: 1.150 zł VAT). Częścią składową mieszalnika jest silnik.

2. Nabywca zgłosił reklamację silnika i zwrócił go sprzedawcy celem wymiany na nowy. Producent uznał reklamację i wydał z magazynu materiałów nowy silnik, którego cena zakupu wynosiła: 700 zł.

3. Reklamowane silniki przyjmowane są do magazynu celem naprawy i dalszego wykorzystania w produkcji.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura VAT wystawiona nabywcy:            
   a) wartość wyrobu gotowego według ceny sprzedaży netto 5.000 zł    70-0
   b) VAT należny według stawki 23% 1.150 zł    22-2
   c) ogółem należność od nabywcy 6.150 zł 20   
2. Wz - rozchód sprzedanego produktu według kosztu wytworzenia 4.000 zł 70-1 60
3. PK - reklamacja silnika będącego częścią składową sprzedanego produktu i jej rozliczenie poprzez wymianę na nowy 700 zł 31 31

III. Księgowania:

Wymiana lub naprawa części składowej wyrobu gotowego


Raz na kwartał na podstawie protokołu dokonuje się złomowania silników poreklamacyjnych, których nie da się naprawić. Na jakie konto odnieść wartość złomowanych silników?

W księgach rachunkowych wartość reklamowanych silników, których nie da się naprawić, można odnieść na konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". W tym przypadku zapisy w księgach rachunkowych będą następujące:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 31 "Materiały".


2. Naprawa części składowej wyrobu gotowego w związku z jego reklamacją

W ramach uznanej reklamacji klient przesyła do nas, jako producenta, silnik będący częścią wyrobu gotowego. Zepsuty silnik wprowadzamy na stan magazynowy, następnie naprawiamy i odsyłamy do klienta. Jak ująć w księgach producenta przyjęty do naprawy silnik?

W sytuacji gdy producent nie dokonuje wymiany, lecz naprawy uszkodzonej rzeczy, jej wartość (w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) w dniu przyjęcia do naprawy można ująć w ewidencji pozabilansowej zapisem jednostronnym: Wn konto 39 "Zapasy obce" (jeżeli silnik jest dla producenta materiałem pochodzącym z zakupu) lub 69 "Braki naprawialne" (jeżeli silnik został przez producenta wytworzony) albo w ewidencji bilansowej w korespondencji z kontem 24 "Pozostałe rozrachunki". O sposobie ewidencji decyduje jednostka w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

Przykład

I. Założenia:

Założenia z poprzedniego przykładu, przy czym producent dokonał naprawy reklamowanego silnika i przekazał go kontrahentowi. Przyjęty do naprawy silnik jednostka objęła ewidencją pozabilansową na koncie 39 "Zapasy obce" w cenie zakupu: 700 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura VAT wystawiona nabywcy:      
   a) wartość wyrobu gotowego według ceny sprzedaży netto 5.000 zł    70-0
   b) VAT należny według stawki 23% 1.150 zł    22-2
   c) ogółem należność od nabywcy 6.150 zł 20   
2. Wz - rozchód sprzedanego produktu według kosztu wytworzenia 4.000 zł 70-1 60
3. PK - reklamacja silnika będącego częścią składową sprzedanego produktu i jej rozliczenie poprzez naprawę (ewidencja pozabilansowa):         
   a) przyjęcie silnika do magazynu 700 zł 39   
   b) wydanie silnika po naprawie 700 zł    39

III. Księgowania:

Naprawa części składowej wyrobu gotowego w związku z jego reklamacją

Dodajmy, iż koszty naprawy dokonanej we własnym zakresie, obejmujące np. części zamienne, wynagrodzenie pracowników, księguje się na zasadach ogólnych, zapisem: Wn konto 40 lub zespół 5, Ma konto 31 lub 23-0.

 

www.PlanKont.pl - Produkty i rozliczenia międzyokresowe:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.