plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023

Koszty polisy ubezpieczeniowej ujmowane za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych

Nasz jednostka jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Wykupiliśmy polisę na 12 miesięcy i będziemy ją rozliczać w czasie za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Czy prowadząc wyłącznie konta zespołu 4 przy rozliczaniu kosztów w czasie powinniśmy zawsze stosować konto 49 "Rozliczenie kosztów"?

Generalnie wydatek na ubezpieczenie OC, dotyczący przyszłych okresów sprawozdawczych, rozlicza się w czasie za pośrednictwem konta czynnych rozliczeń międzyokresowych. Jednostka stosująca wyłącznie konta zespołu 4 może koszty ubezpieczenia OC przewidziane do rozliczenia w czasie zaksięgować na podstawie polisy bezpośrednio na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" z pominięciem kont zespołu 4 i konta 49.

Koszty ubezpieczeń ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie polis ubezpieczeniowych, spełniających wymogi dla dowodu księgowego, wynikające z art. 21 ust 1 i 1a ustawy o rachunkowości. Umowy ubezpieczenia zawierane są najczęściej na 12 miesięcy, zatem dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Przypominamy, iż okresem sprawozdawczym może być np. miesiąc, kwartał lub rok. Z art. 39 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Wielkość odpisów ustala się najczęściej dzieląc kwotę składki ubezpieczenia na liczbę miesięcy lub dzieląc tę kwotę na liczbę dni. Przyjęty sposób rozliczania kosztów w czasie jednostka powinna wskazać w swojej polityce rachunkowości.

Koszty ubezpieczenia OC, o których mowa w pytaniu, dotyczące szkód wyrządzonych w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej jednostki i ujmuje je na kontach zespołu 4 i/lub 5. Ewidencję czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących działalności operacyjnej jednostki, prowadzi się na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Wartości ujęte na tym koncie stopniowo rozlicza się w czasie przez ich odnoszenie na odpowiednie konto kosztów działalności operacyjnej. Ewidencja i rozliczanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wstępne ujęcie kosztów, na podstawie dowodów źródłowych, na kontach kosztów rodzajowych (w przypadku ubezpieczenia OC firmy właściwym kontem w zespole 4 do ewidencji kosztów ubezpieczenia, może być konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe"), a następnie za pośrednictwem konta 49 "Rozliczenie kosztów" przenosi się je na konto 64-0. Przy tym sposobie ewidencji, w przypadku sporządzania rachunku zysków i strat metodą porównawczą, zmiana stanu konta 64-0 jest uwzględniana w zmianie stanu produktów. Natomiast w jednostkach stosujących ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 (lub na kontach zespołu 4 i 5) można zastosować inny sposób ewidencji kosztów rozliczanych w czasie, polegający na ujmowaniu ich wprost z dokumentów źródłowych na koncie 64-0, tj. z pominięciem kont kosztów rodzajowych i konta 49. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat metodą porównawczą, stosując ten sposób rozliczania kosztów w czasie, zmiana stanu konta 64-0 nie jest uwzględniana w zmianie stanu produktów. Decyzję w sprawie sposobu ewidencji i rozliczania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w polityce rachunkowości.

Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia OC rozliczanych w czasie, w jednostce ujmującej koszty na kontach zespołu 4

1. Rozliczanie kosztów w czasie z wykorzystaniem konta 49:

a) ujęcie kosztu na podstawie polisy:

- Wn koto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Polisa ubezpieczeniowa),
- Ma konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne" (w analityce: Konto imienne ubezpieczyciela),

b) przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

c) zarachowanie kosztu do okresu, którego dotyczy:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

2. Rozliczanie kosztów w czasie z pominięciem konta 49:

a) ujęcie kosztu do rozliczenia w czasie na podstawie polisy:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne" (w analityce: Konto imienne ubezpieczyciela),

b) zarachowanie kosztu do okresu, którego dotyczy:

- Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Polisa ubezpieczeniowa),
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Należy dodać, że jeżeli wartość składki na ubezpieczenie OC nie jest dla jednostki istotna, to może ona zaliczyć ją jednorazowo w koszty. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostka może bowiem stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (por. art. 4 ust. 4 i 4a ustawy o rachunkowości). W ramach uproszczeń jednostka może całość kosztów dotyczących polisy ubezpieczeniowej rozliczyć jednorazowo w danym okresie sprawozdawczym. Jeżeli ubezpieczenie dotyczy dwóch lat obrotowych, to część składki dotyczącą bieżącego roku obrotowego ujmuje się w ciężar kosztów tego roku, a część dotyczącą roku następnego - jednorazowo w styczniu kolejnego roku.

www.PlanKont.pl - Produkty i rozliczenia międzyokresowe:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.