plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Ewidencja księgowa wniesienia i zwrotu dopłat na przykładach liczbowych

Wniesienie dopłat przez wspólników z przeznaczeniem na pokrycie straty

Sposób ujmowania dopłat w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wynika z treści art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości. W księgach rachunkowych dopłaty ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału, czyli w dniu powzięcia uchwały. Wartość uchwalonych dopłat księguje się po stronie Ma konta 81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy" (w analityce: Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników). Dopłaty pozostają na tym koncie do momentu ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. mogą być przeznaczone na działalność operacyjną i finansową jednostki lub służyć pokryciu straty bilansowej. Jeśli otrzymane dopłaty mają być wykorzystane na pokrycie straty, to wykorzystanie kapitału rezerwowego nastąpi przez rozliczenie konta 81-2 w korespondencji z kontem 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. za 2020 r. wykazała stratę bilansową w wysokości: 75.000 zł.
 2. W marcu 2021 r. wspólnicy spółki zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2020 r. i podjęli uchwałę o pokryciu straty za 2020 r. z bezzwrotnych dopłat wspólników.
 3. Dopłaty zostały wpłacone w terminie proporcjonalnie do objętych udziałów. Wspólnik "A" posiadający 40% udziałów w spółce wpłacił: 30.000 zł (tj. 75.000 zł × 40%), a wspólnik "B" posiadający 60% udziałów wpłacił: 45.000 zł (tj. 75.000 zł × 60%).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r. 75.000 zł 82 86
2. PK - uchwała o wniesieniu dopłat na pokrycie straty za 2020 r.:      
   a) należna dopłata od wspólnika "A" 30.000 zł 24-3 81-2
   b) należna dopłata od wspólnika "B" 45.000 zł 24-3 81-2
3. WB - wpływ dopłat na rachunek bankowy spółki:      
   a) otrzymana dopłata od wspólnika "A" 30.000 zł 13-0 24-3
   b) otrzymana dopłata od wspólnika "B" 45.000 zł 13-0 24-3
4. PK - rozliczenie straty bilansowej dopłatami wspólników 75.000 zł 81-2 82

III. Księgowania:

Wniesienie dopłat przez wspólników z przeznaczeniem na pokrycie straty

Dopłaty niewniesione przez wspólników do dnia bilansowego

W sprawozdaniu finansowym, stosownie do zapisów art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości, równowartość dopłat należy wykazać w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) jako składnik kapitału własnego, do czasu aż nie zostanie on wykorzystany w sposób uzasadniający jego odpisanie. Z kolei uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych "Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)".

Przykład

I. Założenia:

 1. W grudniu 2020 r. wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o wniesieniu dopłat na działalność bieżącą jednostki w wysokości: 50.000 zł, tj. po 25.000 zł każdy ze wspólników. Wpłaty środków na rachunek bankowy spółki dokonali dopiero 8 stycznia 2021 r.
 2. Spółka sporządziła bilans na 31 grudnia 2020 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi: 100.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - uchwała wspólników o wniesieniu dopłat:      
   a) wspólnik "A" 25.000 zł 24-3 81-2
   b) wspólnik "B" 25.000 zł 24-3 81-2

III. Księgowania:

Dopłaty niewniesione przez wspólników do dnia bilansowego

IV. Prezentacja niewniesionych dopłat w pasywach bilansu:

Poniżej przedstawiono sposób prezentacji w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości salda Ma konta 81-2 w wysokości: 50.000 zł, oznaczającego uchwalone przez wspólników dopłaty zwiększające kapitały rezerwowe. Jednocześnie zaprezentowano tę samą kwotę ze znakiem przeciwnym (minus) w dodatkowym wierszu, zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości, w związku z tym, iż dopłaty te nie zostały do dnia bilansowego wpłacone. Co istotne, wiersz ten nie podlega sumowaniu z innymi wierszami kapitałów rezerwowych.

Fragment bilansu sporządzonego według załącznika nr 1

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień
31 grudnia 2020 r.
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 150.000 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100.000 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 50.000 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) 0
- na udziały (akcje) własne 0
- z dopłat udziałowców 50.000 zł
- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)* (50.000 zł)
wiersz nie podlega sumowaniu.

Z kolei saldo Wn konta 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami (akcjonariuszami)" prezentuje się w pozycji B.II.3 lit. c) aktywów bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek.

Dopłaty wniesione na bieżącą działalność spółki i ich zwrot wspólnikom

art. 179 K.s.h. wynika, że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Przy czym sprawy związane ze zwrotem dopłat mogą być odmiennie uregulowane w umowie spółki (por. art. 178 § 1 K.s.h.).

Przykład

I. Założenia:

 1. Ze względu na trudną sytuację finansową spółki z o.o., w kwietniu 2020 r. wspólnicy podjęli uchwałę o dofinansowaniu spółki, poprzez wniesienie dopłat w wysokości: 200.000 zł.
 2. Wspólnik "A" posiadający 70% udziałów spółki wpłacił: 140.000 zł, a wspólnik "B" posiadający 30% udziałów wpłacił: 60.000 zł.
 3. W październiku 2020 r., w związku z poprawą sytuacji finansowej spółki, wspólnicy podjęli uchwałę o zwrocie 50% dopłat, po upływie terminu określonego w art. 179 § 2 K.s.h.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - uchwała wspólników o wniesieniu dopłat:      
   a) wspólnik "A" 140.000 zł 24-3 81-2
   b) wspólnik "B" 60.000 zł 24-3 81-2
2. WB - wpływ dopłat na rachunek bankowy spółki:      
   a) od wspólnika "A" 140.000 zł 13-0 24-3
   b) od wspólnika "B" 60.000 zł 13-0 24-3
3. PK - uchwała wspólników o częściowym (50%) zwrocie dopłat:      
   a) wspólnikowi "A": 140.000 zł × 50% =  70.000 zł 81-2 24-3
   b) wspólnikowi "B": 60.000 zł × 50% =  30.000 zł 81-2 24-3
4. WB - wypłata dopłat wspólnikom:      
   a) wspólnikowi "A" 70.000 zł 24-3 13-0
   b) wspólnikowi "B" 30.000 zł 24-3 13-0

III. Księgowania:

Dopłaty wniesione na bieżącą działalność spółki i ich zwrot wspólnikom

www.PlanKont.pl - Kapitały (fundusze) własne, fundusze socjalne i wynik finansowy:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.