plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (335) z dnia 1.12.2012

Ewidencja operacji gospodarczych w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

Jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi szkołę podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Czy szkoła powinna mieć odrębną ewidencję księgową od stowarzyszenia? Jak powinna ona wyglądać?

Stowarzyszenie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W przypadku, gdy stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas może stosować uproszczenia w rachunkowości przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.).

Z punktu widzenia zasad rachunkowości - stowarzyszenie jest traktowane jako jedna jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze wszystkimi rodzajami prowadzonej przez siebie działalności, w tym także w formie szkoły podstawowej. Z pytania nie wynika jaką wewnętrzną strukturę organizacyjną posiada pytające stowarzyszenie. W naszej opinii prowadzona szkoła podstawowa może być wyodrębniona w księgach rachunkowych stowarzyszenia. Wyodrębnienie to może mieć formę oddziału (zakładu). Zakłady takie, jako jednostki organizacyjne jednostki statutowej, niemające osobowości prawnej, mogą działać w formie:

1) oddziału (zakładu) sporządzającego samodzielne sprawozdanie finansowe, wówczas jest to tzw. zakład samobilansujący (pełny rozrachunek gospodarczy),

2) oddziału (zakładu) wyodrębnionego organizacyjnie, ale niesporządzającego samodzielnego sprawozdania finansowego (ograniczony rozrachunek gospodarczy).

Status wyodrębnionego zakładu oraz zasady rozliczeń wewnętrznych pomiędzy jednostką macierzystą, a jej oddziałem powinny wynikać z decyzji jednostki i być potwierdzone w statucie lub innym regulaminie organizacyjnym.

W przypadku stowarzyszenia, jako jednostki statutowej, w skład którego wchodzą oddziały (zakłady) niemające osobowości prawnej, sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, ma ono obowiązek sporządzić - na podstawie art. 51 ustawy o rachunkowości - łączne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, a także jeżeli sprawozdanie podlega badaniu w trybie art. 64 ww. ustawy z zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Sprawozdanie to posiada własną specyfikę, sporządzane jest bowiem poprzez sumowanie odpowiednich danych sprawozdań finansowych jednostki statutowej i jej oddziałów, z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń.

Wyodrębniony organizacyjnie oddział samobilansujący otrzymuje od macierzystej jednostki statutowej (stowarzyszenia) wydzielone wyłącznie do jego dyspozycji składniki majątku i odpowiadające tym składnikom kapitały (fundusze) własne, posiada odrębny rachunek bankowy oraz jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej). Przekazane oddziałowi samobilansującemu składniki majątku stanowią jego aktywa, a równowartość tych środków traktuje się jak kapitał własny tej jednostki, określany mianem funduszu wydzielonego.

Zatem w tym celu w księgach rachunkowych zarówno oddziału, jak i jednostki statutowej wyodrębnia się konto "Fundusz wydzielony". Poniżej przedstawimy księgowanie przykładowych operacji, tj. przekazanie środków trwałych, środków pieniężnych oraz materiałów, w księgach rachunkowych jednostki statutowej:

   1) środki pieniężne:
         - Wn konto 80-6 "Fundusz wydzielony",
         - Ma konto 13 "Rachunek bankowy",
   2) materiały:
         - Wn konto 80-6 "Fundusz wydzielony",
         - Ma konto 31 "Materiały",
   3) środki trwałe:
      a) wartość początkowa:
         - Wn konto 80-6 "Fundusz wydzielony",
         - Ma konto 01 "Środki trwałe",
      b) dotychczasowe umorzenie:
         - Wn konto 07 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
         - Ma konto 80-6 "Fundusze wydzielone".

Natomiast powyższe księgowania w księgach rachunkowych oddziału powinny być ujmowane następująco:

   1) środki pieniężne:
         - Wn konto 13 "Rachunek bankowy",
         - Ma konto 80-6 "Fundusz wydzielony",
   2) materiały:
         - Wn konto 31 "Materiały",
         - Ma konto 80-6 "Fundusz wydzielony",
   3) środki trwałe:
      a) wartość początkowa:
         - Wn konto 01 "Środki trwałe",
         - Ma konto 80-6 "Fundusz wydzielony",
      b) dotychczasowe umorzenie:
         - Wn konto 80-6 "Fundusz wydzielony",
         - Ma konto 07 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Ponadto w celu ewidencji rozrachunków pomiędzy jednostką statutową a jej oddziałem samobilansującym w księgach rachunkowych zarówno jednostki statutowej, jak i oddziału należy wyodrębnić konto "Rozrachunki wewnątrzzakładowe", na którym ujmuje się rozrachunki na przykład z tytułu: rozliczenia wyniku finansowego, udziału oddziału w pokrywaniu kosztów ogólnego zarządu (w określonej części), odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli podlegają one odprowadzeniu z oddziału na rachunek bankowy jednostki statutowej.

W sytuacji wydzielenia oddziału samobilansującego w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości jednostki statutowej, wymaganej postanowieniami art. 10 ustawy o rachunkowości, powinny zostać określone także zasady rachunkowości dla tego oddziału.

Natomiast, jeżeli jednostka macierzysta w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębni oddział niesporządzający samodzielnego sprawozdania finansowego, będący na tzw. ograniczonym rozrachunku gospodarczym, wówczas w księgach rachunkowych stowarzyszenia wyodrębnia się przychody oraz koszty związane z osiągnięciem przychodów danego rodzaju prowadzonej działalności - w taki sposób, aby można było ustalić wyniki finansowe oddzielnie dla każdego rodzaju prowadzonej działalności według zasad ww. rozrachunku. Wyodrębnienie takie jest wskazane zwłaszcza w jednostkach prowadzących zróżnicowaną działalność pod względem jej rodzajów i typów. Pozwala to bowiem na grupowanie danych w układzie niezbędnym do analizy i oceny efektywności gospodarowania.

www.PlanKont.pl - Kapitały (fundusze) własne, fundusze socjalne i wynik finansowy:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.