plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022

Koszty związane z likwidacją spółki, na które uprzednio utworzono rezerwę

Spółka utworzyła rezerwę na przewidywane koszty związane z jej likwidacją. W księgach rachunkowych wykorzystanie rezerwy na te koszty zaksięgowano po stronie Wn konta 83. W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać te wydatki? Czy z utworzonej rezerwy spółka może wypłacać wynagrodzenia pracowników oraz opłacać VAT, PIT, ZUS?

Jeżeli związane z likwidacją spółki koszty nie przewyższają kwoty rezerwy utworzonej na te koszty, to nie wpływają one na wynik finansowy spółki w likwidacji i tym samym nie są wykazywane w rachunku zysków i strat.

W świetle art. 29 ustawy o rachunkowości, jeżeli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy, o których mowa wyżej, wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Ewidencja księgowa utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty
spowodowane likwidacją

1. PK - utworzenie rezerwy na koszty likwidacji jednostki:

   - Wn konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny",
   - Ma konto 83-1 "Pozostałe rezerwy".

Należy jednak zauważyć, iż przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują na jakie konkretnie koszty i straty należy wspomnianą rezerwę utworzyć. Postanowienia art. 29 ww. ustawy uszczegóławia Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności" (KSR nr 14). Jak wynika z treści pkt 5.8 tego standardu, rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności tworzy się na wszelkie dodatkowe koszty i straty, które nie zostałyby poniesione, gdyby jednostka kontynuowała działalność. Rezerwę tworzy się z perspektywy całego przewidywanego okresu zakończenia działalności. Utworzenie rezerwy obciąża kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Standard wymienia przykłady kosztów ujmowanych w ramach rezerwy. Są to:

 • opłaty sądowe, notarialne, koszty obwieszczeń i ogłoszeń,
 • koszty wyceny majątku zleconej rzeczoznawcom,
 • dodatkowe wynagrodzenia likwidatora, składki ubezpieczeniowe od ww. wynagrodzeń,
 • odprawy dla zwalnianych pracowników, wszelkie dodatkowe elementy wynagrodzeń,
 • odszkodowania dla kontrahentów, wszelkie kary umowne wynikające z konieczności zerwania umów,
 • koszty archiwizowania dokumentów jednostki,
 • koszty postępowania upadłościowego, np. wynagrodzenie syndyka.
Wynagrodzenia zasadnicze pracowników spółki w likwidacji wraz ze składkami od tych wynagrodzeń wskazane jest ująć w księgach rachunkowych według zasad ogólnych, tj. na kontach zespołu 4 i/lub 5. Natomiast wszelkie dodatkowe elementy wynagrodzeń, które nie zostałyby poniesione, gdyby spółka kontynuowała działalność można pokryć z utworzonej rezerwy.

Wykorzystanie utworzonej rezerwy następuje w momencie powstania zobowiązania, na które wcześniej ją utworzono.

Ewidencja księgowa kosztów związanych z likwidacją, na które utworzono rezerwę

1. Wykorzystanie utworzonej rezerwy i zwiększenie zobowiązań, na podstawie dowodów źródłowych (faktur, rachunków, list płac):

   - Wn konto 83-1 "Pozostałe rezerwy",
   - Ma konto zespołu 2 (np. 23-0 "Rozrachunki z pracownikami, 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne").

Uwaga: Jeżeli koszty związane z likwidacją przewyższają utworzoną rezerwę, to odnosi się je w ciężar konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Z kolei niewykorzystaną rezerwę odnosi się na konto 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy".

KSR nr 14 w pkt 5.2 i 5.9 wskazuje ponadto, iż rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności aktualizuje się nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy w okresie działania jednostki niekontynuującej działalność, a zmiany wartości wykazuje się w rachunku zysków i strat. Naszym zdaniem zmiany te odnosi się w księgach rachunkowych na konto 76-1 i wykazuje w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji H.III (wariant kalkulacyjny) lub E.III (wariant porównawczy), jako inne koszty operacyjne.

www.PlanKont.pl - Kapitały (fundusze) własne, fundusze socjalne i wynik finansowy:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.