plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021

Kara pieniężna z tytułu nadmiernego opóźnienia się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

Wobec naszej spółki zostało wszczęte postępowanie przez prezesa UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w wyniku tego postępowania zostanie na nas nałożona kara pieniężna. Jak powinniśmy zaksięgować taką karę? Czy na dzień bilansowy powinniśmy ustalić ewentualną rezerwę na zobowiązania?

Kary pieniężne zalicza się do kosztów pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki i ujmuje w księgach rachunkowych na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Jeśli na dzień bilansowy postępowanie, o którym mowa w pytaniu, nie zostanie zakończone, a prawdopodobieństwo zapłaty przez jednostkę kary jest wyższe niż prawdopodobieństwo jej niezapłacenia, to powinna ona rozważyć utworzenie rezerwy na zobowiązanie.

Wszczęte postępowanie w sprawie zatorów płatniczych ma swoje źródło w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424) i wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r. przepisów tej ustawy w sprawie zakazu nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty niebędące podmiotami publicznymi. W świetle art. 13b ww. ustawy, zakazane jest nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty, do których ustawa znajduje zastosowanie, niebędące podmiotami publicznymi. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2.000.000 złotych, a zgodnie z przepisami przejściowymi w latach 2020-2021 limit ten wynosi 5.000.000 zł. Jak wynika z art. 13c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Postępowanie wszczyna się z urzędu, jeżeli posiadane przez Prezesa Urzędu informacje wskazują na wystąpienie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Stosownie do art. 13v tej ustawy, w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez jednostkę, Prezes UOKiK nakłada na nią, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną. Wysokość kary obliczana jest jako suma jednostkowych kar za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie pieniężne, które było wymagalne w okresie objętym postępowaniem, z pominięciem świadczeń pieniężnych, w przypadku których termin ich spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania. Wysokość jednostkowej kary jest obliczana według wzoru określonego w art. 13v ust. 2 ww. ustawy.

Wzór na obliczenie kary jednostkowej
JKP = WŚ × n/365 × OU gdzie:
JKP - jednostkowa kara za niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie pieniężne,
- wartość niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego,
n - wyrażony w dniach okres, który upłynął od dnia wymagalności niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, do ostatniego dnia okresu objętego postępowaniem, albo do dnia jego spełnienia jeżeli świadczenie pieniężne zostało spełnione w okresie objętym postępowaniem,
OU - odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ustalone na dzień wydania decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej.

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przewidują w niektórych sytuacjach możliwość obniżenia kary o 20% lub 10%, a w przypadku gdy do nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych doszło na skutek działania siły wyższej Prezes UOKiK odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (por. art. 13v ust. 7 ww. ustawy). Zapis ten ma duże znaczenie z uwagi na pandemię koronawirusa, który można uznać za wystąpienie siły wyższej. Ustawa przewiduje również, że nie będzie karany dłużnik, który nie płaci z tego powodu, że jemu również nie płacą jego dłużnicy (por. art. 13v ust. 6 tej ustawy).

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, koszty związane m.in. z karami i odszkodowaniami zalicza się do kosztów pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki. Dlatego też, jeśli na jednostkę zostanie nałożona przez Prezesa UOKiK administracyjna kara pieniężna, to jednostka obciąży nią pozostałe koszty operacyjne.

Ewidencja księgowa nałożonej na jednostkę kary administracyjnej

1. PK - decyzja Prezesa UOKiK o nałożeniu na jednostkę pieniężnej kary administracyjnej w wyniku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

2. WB - zapłata kary administracyjnej:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeśli do dnia bilansowego lub do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego postępowanie administracyjne, o którym mowa w pytaniu, nie zakończy się, a ryzyko zapłacenia kary administracyjnej (o istotnej dla jednostki wartości) jest wysokie i prawdopodobne, to wskazane jest na oszacowaną wysokość kary pieniężnej utworzyć w księgach rachunkowych zamykanego roku obrotowego rezerwę na zobowiązanie. Jak wynika z art. 35d ustawy o rachunkowości, rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Rezerwę na skutki toczącego się postępowania administracyjnego ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa utworzenia rezerwy na zobowiązanie

1. PK - utworzenie rezerwy na skutki toczącego się postępowania administracyjnego:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 83-1 "Pozostałe rezerwy".

www.PlanKont.pl - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.