plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023

Rozliczenie w księgach kupującego kary umownej otrzymanej od sprzedawcy za nieterminową dostawę

Nasza spółka zakupiła w 2022 r. środek trwały od kontrahenta z Unii Europejskiej i rozliczyła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W czerwcu 2023 r. - zgodnie z zapisem w umowie odnośnie kar umownych za niedotrzymanie terminu - otrzymaliśmy od kontrahenta credit notę z tytułu opóźnienia w dostawie. Czy o kwotę tę powinniśmy zmniejszyć wartość początkową środka trwałego i tym samych kwotę dokonanych dotychczas odpisów amortyzacyjnych, czy rozliczyć ją jako pozostałe przychody operacyjne?

W sytuacji opisanej w pytaniu otrzymana od sprzedawcy kara umowna stanowi dla kupującego przychód pośrednio związany z działalnością operacyjną, który powinien zostać zaliczony do pozostałych przychodów operacyjnych. Nie zmniejsza on wartości początkowej środka trwałego.

W świetle art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Z przepisów art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż za cenę nabycia uważa się cenę zakupu składnika aktywów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Stosownie zaś do art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, za koszt wytworzenia uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,

2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,

3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,

4) kosztów sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Z literalnego brzmienia wymienionych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca nie przewiduje przy ustalaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych pomniejszeń kwoty należnej zbywcy poza kwotą podatku od towarów i usług, kwotą rabatów, opustów i innych podobnych zmniejszeń i odzysków. Dodatkowo cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego mogą być pomniejszone o dodatnie różnice kursowe oraz odsetki związane z kosztami obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środka trwałego.

Należy ponadto zauważyć, iż kara umowna jest świadczeniem odrębnym od kwoty należnej zbywcy lub wykonawcy, uregulowanym w art. 483-485 K.c. Nie można zatem mówić tutaj o obniżeniu kwoty należnej zbywcy lub wykonawcy, które prowadziłoby do obniżenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i w efekcie - wartości początkowej środka trwałego. Otrzymana kara umowna pozostaje bez wpływu na wartość początkową środka trwałego.

Koszty i przychody związane z karami (a także odszkodowaniami) zalicza się do kosztów i przychodów związanych pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Z tego względu, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub pozostałych przychodów operacyjnych. Wartość kary umownej spółka powinna zatem ująć w księgach rachunkowych na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Ewidencja księgowa otrzymanej kary umownej z tytułu opóźnienia w dostawie środka trwałego (credit noty)

1. Credit nota z tytułu przyznanej kary umownej:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto kontrahenta),
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

2. WB - wpływ zapłaty tytułem kary umownej:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto kontrahenta).

Jeżeli kara umowna została naliczona w walucie obcej, to - na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości - przelicza się ją na dzień ujęcia w księgach rachunkowych na walutę polską według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty. Potwierdza to pkt 6.4 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka zakupiła środek trwały od kontrahenta z Unii Europejskiej i rozliczyła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 2. W czerwcu 2023 r. - zgodnie z zapisem w umowie odnośnie kar za niedotrzymanie terminu - spółka otrzymała od kontrahenta credit notę z tytułu opóźnienia w dostawie na kwotę: 500 EUR, z datą wystawienia 20 czerwca 2023 r. Środki z tytułu przyznanej kary wpłynęły na rachunek walutowy spółki 27 czerwca 2023 r.
 3. Kurs średni NBP na dzień poprzedzający dzień:
  a) wystawienia noty wynosił: 4,4457 zł/EUR,
  b) wpływu środków na rachunek walutowy wynosił: 4,4297 zł/EUR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Nota uznaniowa z tytułu przyznanej kary umownej: 500 EUR × 4,4457 zł/EUR =  2.222,85 zł 24 76-0
2. WB - wpływ środków na rachunek walutowy z tytułu kary umownej: 500 EUR × 4,4297 zł/EUR =  2.214,85 zł 13-1 24
3. PK - rozliczenie różnicy kursowej powstałej na rozrachunkach: 500 EUR × (4,4457 zł/EUR - 4,4297 zł/EUR) =  8,00 zł 75-1 24

III. Księgowania:

Rozliczenie w księgach kupującego kary umownej otrzymanej od sprzedawcy za nieterminową dostawę

www.PlanKont.pl - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.