plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (330) z dnia 20.09.2012

Zastosowanie kont obrotów wewnętrznych w odniesieniu do kosztów finansowania zewnętrznego

W firmie deweloperskiej odsetki od kredytów, zrealizowane różnice kursowe są księgowane w koszt wytworzenia budynku. Wchodzą do kręgu kosztów. Zdarzają się niewielkie różnice kursowe dodatnie, które zmniejszają koszt wytworzenia. Podobnie jest przy różnicach kursowych na koniec roku i ich stornie w roku następnym. Jak zaksięgować powyższe operacje na kontach obrotów wewnętrznych?

Jak wynika z art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Z powyższego wynika, iż na koszt wytworzenia produktu wpływać mogą koszty okresu, które ujmowane są powszechnie w działalności finansowej jednostki, takie jak:

1) koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia,

2) koszty i przychody z tytułu różnic kursowych, które powstają w zawiązku z wyceną transakcji wyrażonych w walutach obcych, pozostających w bezpośrednim związku z danym produktem.

Oznacza to, że w przypadku firm deweloperskich - gdzie mamy generalnie do czynienia z długim okresem wytwarzania produktu - odsetki od kredytu zaciągniętego na finansowanie budowy mieszkań z przeznaczeniem na sprzedaż oraz koszty i przychody z tytułu różnic kursowych mogą być aktywowane i zaliczane do kosztów wytworzenia produktów (robót w toku), a następnie ujmowane w kosztach z chwilą przeniesienia własności lokali na nabywców jako koszt sprzedanych produktów.

Również projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie działalności deweloperskiej wskazuje, że koszty finansowania zewnętrznego poniesione po dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego zwiększają koszt przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego - budowanej lub ulepszanej nieruchomości (por. pkt VII.5 projektu).

Należy jednak pamiętać, iż powyższe pozycje wpływają na koszy wytworzenia produktu tylko do czasu zakończenia cyklu produkcyjnego. Od momentu gdy (w przypadku deweloperów) domy lub lokale mieszkalne są zdatne do sprzedaży, koszty i przychody wynikające z dalszego naliczania odsetek, czy z tytułu różnic kursowych, odnosi się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

Księgowania związane z aktywowaniem odsetek od kredytu oraz różnic kursowych mogą przebiegać następującymi zapisami:

1. Bieżące ewidencjonowanie:
   a) zapłaconych odsetek od kredytu - na podstawie wyciągów bankowych:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący",
   b) zrealizowanych ujemnych różnic kursowych:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto zespołu 1 lub 2,
   c) zrealizowanych dodatnich różnic kursowych:
      - Wn konto zespołu 1 lub 2,
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".
2. Przeniesienie, w części przypadającej na produkty gotowe (domy lub lokale mieszkalne) niesprzedane (roboty w toku):
   a) zapłaconych odsetek od kredytu lub zrealizowanych ujemnych różnic kursowych:
      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",
      - Ma konto 75-1 "Koszty finansowe",
   b) zrealizowanych dodatnich różnic kursowych:
      - Wn konto 75-0 "Przychody finansowe",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".
   Uwaga: W przypadku gdy już w momencie poniesienia kosztów finansowania zewnętrznego (lub powstania
   dodatnich różnic kursowych) jednostka jest w stanie określić jaka ich wartość przypada na produkty gotowe
   (produkcję w toku), można pominąć ewidencję na kontach 75-1 "Koszty finansowe" i 75-0 "Przychody finansowe"
   i ich wartość odnieść bezpośrednio na konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".
3. Rozchód sprzedanych domów lub lokali mieszkalnych:
      - Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",
      - Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty".
4. Odniesienie kosztów finansowania zewnętrznego na koszt sprzedanych produktów, w części dotyczącej sprzedanych mieszkań (pod datą ich zbycia):
      - Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

Jeśli na dzień bilansowy na koncie 65 pozostanie saldo, to wartość odsetek i różnic kursowych zwiększy wartość zapasów wykazywanych w aktywach bilansu, tj. wartość produktów gotowych w pozycji B.I.3. "Produkty gotowe" lub wartość produkcji w toku w pozycji B.I.2. "Półprodukty i produkty w toku".

W przypadku jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w postaci porównawczej, z uwagi na fakt, iż koszty finansowania zewnętrznego wejdą do kręgu kosztów, wskazane jest ujęcie powyższych operacji za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych. Przy czym - naszym zdaniem - zastosowanie tych kont może mieć miejsce dopiero w momencie odnoszenia wartości ujętych na koncie 65 na koszt sprzedanych produktów, tj. na konto 70-1. Tym samym odniesienie kosztów finansowania zewnętrznego na koszt sprzedanych produktów będzie przebiegało następującymi zapisami (wejście do kręgu kosztów):

      - Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",
      - Ma konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych"

oraz równolegle:

      - Wn konto 79-0 "Obroty wewnętrzne",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

Uwaga: Przy tym sposobie ewidencji należy pamiętać, iż salda konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" nie uwzględnia się przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

Odsetki naliczone na dzień bilansowy (nienotyfikowane przez bank), jak i różnice kursowe, które powstają w zawiązku z wyceną na dzień bilansowy transakcji wyrażonych w walutach obcych, pozostających w bezpośrednim związku z danym produktem, można ująć następującymi zapisami:

1) ujemne różnice kursowe: Wn konto 65, Ma konto zespołu 1 lub 2,

2) dodatnie różnice kursowe: Wn konto zespołu 1 lub 2, Ma konto 65.

Przykład

I. Założenia:

1. Deweloper zaciągnął kredyt na finansowanie budowy domu mieszkalnego. Odsetki od tego kredytu, które zwiększają koszt wytworzenia wyniosły: 25.000 zł.

2. Budowę domu zakończono w 2012 r. i sprzedano 10 z 25 mieszkań.

3. Koszty finansowania zewnętrznego jednostka księguje bezpośrednio na konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe". Rachunek zysków i strat sporządza w wersji porównawczej, a koszty finansowania zewnętrznego księguje na kontach obrotów wewnętrznych dopiero w momencie ich odnoszenia na koszt sprzedanych produktów.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - spłata odsetek od kredytu dotyczącego budowy domu mieszkalnego (dla uproszczenia odsetki ujęto jednym zapisem) 25.000 zł 65 13-0
2. PK - odniesienie kosztów finansowania zewnętrznego na koszt sprzedanych mieszkań: (25.000 zł : 25 mieszkań) × 10 mieszkań = 10.000 zł 79-0 65
   oraz równolegle 10.000 zł 70-1 79-1
3. PK - przeniesienia sald na dzień bilansowy:      
   a) saldo konta 70-1 10.000 zł 49 70-1
   b) saldo konta 79-0 10.000 zł 86 79-0
   c) saldo konta 79-1 10.000 zł 79-1 49

III. Księgowania:

Zastosowanie kont obrotów wewnętrznych w odniesieniu do kosztów finansowania zewnętrznego

Konto 49 nie wykazuje salda, tym samym zmiana stanu produktów nie występuje. Saldo konta 65, które w przykładzie wynosi: 15.000 zł, nie jest uwzględniane przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

www.PlanKont.pl - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.