plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021

Niedobory i nadwyżki towarów ujawnione podczas spisu z natury - ujęcie księgowe do czasu ich rozliczenia

W październiku br. rozpoczęliśmy inwentaryzację magazynu towarów. W wyniku spisu ustalono nadwyżki w jednym asortymencie oraz niedobory w drugim. Towary, w których stwierdzono różnice są zupełnie innego rodzaju, co w naszej ocenie, wyklucza możliwość ich pomyłkowej zamiany przy rozchodzie magazynowym. W jaki sposób takie różnice powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych, zakładając ich ostateczne rozliczenie w późniejszym okresie?

Różnice z inwentaryzacji zarówno dotyczące nadwyżek, jak i niedoborów spisywanych składników majątku do czasu ustalenia przyczyn ich powstania, mogą zostać przeksięgowane na specjalnie wydzielone konta w ramach zespołu 2. Oddzielnie ujmuje się niedobory oraz nadwyżki inwentaryzacyjne.

Porównanie stanów wynikających ze spisu z natury ze stanami ewidencji księgowej, należy do obowiązków księgowości.

Jednostki mogą dokonywać prac inwentaryzacyjnych zapasów towarów za 2021 r. drogą spisu z natury, począwszy od 1 października 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.

Ustalone na podstawie takiego spisu z natury różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej danego składnika zapasów oraz nadwyżek.

Stosownie do wskazówek zawartych w stanowisku w sprawie inwentaryzacji zapasów... (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55), różnice inwentaryzacyjne wynikające z porównania wyników spisu z natury z danymi księgowej ewidencji zapasów, pogrupowane według rodzajów zapasów i osób za nie odpowiedzialnych, księgowy przenosi z arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych do zestawienia różnic ilościowych (niedobory, nadwyżki) i zestawienia różnic jakościowych (szkody). Sprawdzone i kompletne zestawienia różnic, księgowy przekazuje przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej w celu określenia przyczyn powstania różnic i zaproponowania kierownikowi jednostki sposobu ich rozliczenia.

Wyniki rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych, komisja inwentaryzacyjna ujmuje w protokole rozliczenia różnic, zawierającym wnioski, co do sposobu ich rozliczenia, wraz z uzasadnieniem. Może to również nastąpić na odpowiednio rozbudowanym zestawieniu różnic ilościowych i jakościowych. Protokół, w celu zatwierdzenia, przekazywany jest kierownikowi jednostki.

W księgach rachunkowych powstałe różnice inwentaryzacyjne towarów, do czasu wyjaśnienia przyczyn ich powstania, ujmuje się na koncie 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód" lub na koncie 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek", zapisem:

1) niedobory:

- Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
- Ma konto 33 "Towary";

2) nadwyżki:

- Wn konto 33,
- Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek";

3) ewentualne ujęcie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na niedobór/nadwyżkę towarów, jeśli ich ewidencja prowadzona w cenach różniących się od cen zakupu (nabycia):

- Wn/Ma konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów",
- Ma/Wn konto 24-1/0 albo 24-1/1.

Przykład

Jednostka obejmuje towary ewidencją magazynową prowadzoną w cenach zakupu. W wyniku przeprowadzonego spisu z natury i porównania ze stanem ewidencyjnym stwierdzono następujące nadwyżki i niedobory:

Spisywany asortyment Stan Różnica
z ksiąg rachunkowych według spisu z natury Niedobór Nadwyżka
Towar "A" 87.000 zł 84.000 zł 3.000 zł
Towar "B" 39.600 zł 40.500 zł 900 zł

W celu wyjaśnienia przyczyn powstałych różnic, przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające.

Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Różnica inwentaryzacyjna dotycząca niedoboru towaru "A": 3.000 zł 24-1/0 33-1
2. Różnica inwentaryzacyjna dotycząca nadwyżki towaru "B": 900 zł 33-2 24-1/1

Księgowania:

Niedobory i nadwyżki towarów ujawnione podczas spisu z natury - ujęcie księgowe do czasu ich rozliczenia

Zaznaczmy, że ujawnione w wyniku inwentaryzacji niedobory i nadwyżki powinny zostać wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji, co oznacza, że konta 24-1/0 czy 24-1/1 nie powinny na koniec roku obrotowego wykazywać salda.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych następuje w księgach rachunkowych pod datą spisu, nie później jednak niż na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury. Zapisów księgowych dokonuje się na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

www.PlanKont.pl - Rozrachunki i roszczenia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.