plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014

Ewidencja księgowa rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu VAT

Na jakich kontach w ewidencji księgowej ujmuje się VAT naliczony i VAT należny? Jak powinno następnie przebiegać księgowanie deklaracji VAT?

W księgach rachunkowych VAT naliczony, VAT należny oraz rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT prowadzi się na kontach szczegółowych wyodrębnionych w ramach konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

W ciągu danego okresu rozliczeniowego VAT naliczony i należny - wynikające odpowiednio z faktur zakupu, faktur sprzedaży oraz faktur wewnętrznych - można ewidencjonować na kontach:

1) VAT naliczony po stronie Wn konta 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie". Na koncie tym księguje się także korekty VAT naliczonego - odpowiednio po stronie Wn zwiększenia w wyniku korekt, a po stronie Ma zmniejszenia. Jest to konto bilansowe aktywne, które wykazuje saldo debetowe (po stronie Wn), oznaczające VAT naliczony podlegający odliczeniu w innym okresie rozliczeniowym (np. w innym miesiącu);

2) VAT należny po stronie Ma konta 22-2 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego". Na koncie tym ujmowane są także korekty VAT należnego - po stronie Wn korekty zmniejszające, a po stronie Ma zwiększenia. Jest to konto bilansowe pasywne, które może wykazywać saldo kredytowe (po stronie Ma), oznaczające kwotę VAT należnego od czynności, od których obowiązek podatkowy powstanie w innym okresie rozliczeniowym.

Do kont 22-1 i 22-2 wskazane jest utworzyć konta analityczne, pozwalające na podział VAT naliczonego i należnego na podlegający rozliczeniu w bieżącym okresie oraz podlegający rozliczeniu w następnych okresach rozliczeniowych, a co się z tym wiąże, na prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT. W związku z tym, do konta 22-1 można utworzyć m.in. konta:

 • 22-1-1 "VAT naliczony do rozliczenia w bieżącym okresie" oraz
   
 • 22-1-2 "VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie".

Z kolei do konta 22-2 można wyodrębnić np. konta:

 • 22-2-1 "VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie" oraz
   
 • 22-2-2 "VAT należny do rozliczenia w następnym okresie".

Na koniec danego okresu rozliczeniowego (np. miesiąca) - za który jednostka sporządza deklarację VAT - kwoty VAT naliczonego i należnego dotyczące bieżącego okresu rozliczeniowego przeksięgowywane są odpowiednio z kont 22-1 i 22-2 na konto 22-0 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT". VAT naliczony księguje się: Wn konto 22-0 i Ma konto 22-1, natomiast VAT należny: Wn konto 22-2 i Ma konto 22-0.

Powstałe w wyniku przeksięgowań saldo na koncie 22-0 może oznaczać, że za dany okres rozliczeniowy:

a) powstało zobowiązanie z tytułu VAT, które należy odprowadzić do urzędu skarbowego (saldo Ma konta 22-0),

b) powstała nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, którą jednostka będzie miała prawo odliczyć w następnych okresach rozliczeniowych lub która podlega zwrotowi zgodnie z zasadami i w terminach określonych w ustawie o VAT (saldo Wn konta 22-0).

Zaznaczmy, że VAT naliczony i VAT należny na kontach 22-1 oraz 22-2 (również w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT) wykazywany jest - na podstawie dowodów źródłowych - w złotówkach i groszach. Z kolei w deklaracji VAT, zarówno podstawę opodatkowania, jak i kwotę VAT należnego i naliczonego zaokrągla się do pełnych złotych - w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (por. art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej). W księgach rachunkowych kwotę zaokrągleń przeksięgowuje się z konta 22-0 w pozostałe przychody operacyjne (konto 76-0) bądź pozostałe koszty operacyjne (konto 76-1). Po przeksięgowaniu zaokrągleń saldo konta 22-0 powinno zgadzać się z kwotą podatku wykazaną w deklaracji VAT.

W bilansie saldo Wn konta 22-0 prezentuje się po stronie aktywów w pozycji B.II.2. lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń". Saldo Ma ujmuje się natomiast po stronie pasywów w pozycji B.III.2. lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń". Jeśli na koniec roku na kontach 22-1 i 22-2 figurują salda - np. z tytułu VAT naliczonego i należnego podlegającego rozliczeniu w 2014 r. - wówczas ujmuje się je w bilansie:

 • VAT naliczony podlegający odliczeniu w 2014 r. (saldo Wn konta 22-1) - w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe"; kwotę tę można ująć także w pozycji B.II.2. lit. b) aktywów - o ile taki sposób prezentacji nie zniekształci obrazu sytuacji finansowej jednostki,
   
 • VAT należny, który na dzień bilansowy nie stanowi jeszcze wymagalnego zobowiązania (saldo Ma konta 22-2) - w pasywach w pozycji B.I.3. "Pozostałe rezerwy - krótkoterminowe" lub w pozycji B.III.2. lit. g) pasywów - pod warunkiem, że nie zniekształci to rozrachunków z budżetem.

Przykład

Na dzień 30 listopada 2013 r. jednostka posiadała następujące salda na kontach związanych z rozliczeniem VAT:

a) saldo Wn konta 22-1-1 "VAT naliczony do rozliczenia w bieżącym okresie" - 8.254,76 zł,

b) saldo Wn konta 22-1-2 "VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie" - 528,21 zł (dotyczy grudnia 2013 r.),

c) saldo Ma konta 22-2 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego" - 9.734,52 zł.

Jednostka obliczyła kwotę zobowiązania z tytułu VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za listopad 2013 r.: 9.735 zł - 8.255 zł = 1.480 zł (kwoty są zgodne z deklaracją VAT-7 za listopad 2013 r.).

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - ustalenie zobowiązania z tytułu VAT za listopad 2013 r.:
a) przeksięgowanie VAT należnego: 9.734,52 zł 22-2 22-0
b) wyksięgowanie zaokrągleń dotyczących VAT należnego
(9.735 zł - 9.734,52 zł):
0,48 zł 76-1 22-0
c) przeksięgowanie VAT naliczonego za bieżący miesiąc: 8.254,76 zł 22-0 22-1-1
d) wyksięgowanie zaokrągleń dotyczących VAT naliczonego
(8.255 zł - 8.254,76 zł):
0,24 zł 22-0 76-0
2. WB - wpłata zobowiązania z tytułu VAT do urzędu skarbowego: 1.480,00 zł 22-0 13-0

Księgowania:

Ewidencja księgowa rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu VAT

www.PlanKont.pl - Rozrachunki i roszczenia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.