plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023

Konta służące do ewidencji pożyczki oraz zasady jej wyceny

W listopadzie 2022 r. nasza spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. na okres 4 lat. Pożyczka ma zostać spłacona jednorazowo wraz z odsetkami w dniu wymagalności kwoty pożyczki. Jak powinniśmy zaksięgować tę pożyczkę - na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczki udzielone), czy może na koncie 03 "Długoterminowe aktywa finansowe"?

Należności z tytułu udzielonych pożyczek, w zależności od terminu ich spłaty, określonego w umowie, zalicza się do długoterminowych (jeśli termin spłaty przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub krótkoterminowych (jeśli termin spłaty przypada w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Niezależnie od terminu wymagalności udzielone pożyczki zalicza się do instrumentów finansowych. Z definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, iż instrument finansowy to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Przez aktywa finansowe rozumie się natomiast aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach (por. art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy).

W księgach rachunkowych należności z tytułu udzielonych pożyczek ujmuje się, stosownie do art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości, na dzień ich powstania w wartości nominalnej. W praktyce najczęściej do ewidencji pożyczek, zarówno udzielonych, jak i otrzymanych, niezależnie od terminu ich wymagalności, stosuje się konto 24-0 "Pożyczki" wyodrębnione w ramach konta 24 "Pozostałe rozrachunki". Przy czym ewidencja analityczna do tego konta powinna obejmować co najmniej podział na pożyczki udzielone i otrzymane oraz długoterminowe i krótkoterminowe. Można również przyjąć inne rozwiązanie i należności z tytułu udzielonych pożyczek ująć w księgach rachunkowych, analogicznie jak inne aktywa finansowe:

 • na koncie 03 "Długoterminowe aktywa finansowe", jeśli termin spłaty określony w umowie przypada w okresie późniejszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", jeśli termin spłaty określony w umowie przypada w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wyboru sposobu ewidencji pożyczek dokonuje kierownik jednostki i zapisuje w zasadach (polityce) rachunkowości.

Z treści pytania wynika, że spółka z o.o. udzieliła innej spółce z o.o. pożyczki na okres 4 lat, która ma zostać spłacona jednorazowo wraz z odsetkami w dniu wymagalności. Udzieloną pożyczkę należy zatem zakwalifikować do długoterminowych aktywów finansowych, gdyż jej termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego W zależności od zapisów polityki rachunkowości można ją ująć na koncie 24-0 lub 03. Co istotne samo podpisanie umowy pożyczki nie powoduje zapisów w księgach rachunkowych. Dopiero przekazanie pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy powoduje w jednostce powstanie należności i wypływ środków z rachunku bieżącego.

Ewidencja księgowa udzielenia innej spółce pożyczki długoterminowej

1. WB - przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy pożyczkobiorcy:

- Wn konto 24-0 "Pożyczki" (w analityce: Pożyczki udzielone) lub 03 "Długoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

W świetle art. 28 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy o rachunkowości, należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane nie rzadziej niż na dzień bilansowy:

 • w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności lub
 • według skorygowanej ceny nabycia, albo według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej, jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy.

Wyboru sposobu wyceny należności i pożyczek zaliczonych do aktywów finansowych dokonuje kierownik jednostki i zapisuje w zasadach (polityce) rachunkowości.

Najczęściej stosowaną przez jednostki metodą wyceny bilansowej udzielonych pożyczek jest wycena w kwocie wymaganej zapłaty, a więc w kwocie niespłaconego kapitału, powiększonej - jeżeli przewiduje to umową pożyczki - o wymagające zapłaty odsetki, uwzględniające określoną w umowie stopę oprocentowania i upływ czasu. Odsetki przypadające za okres do dnia bilansowego, lecz zgodnie z umową niewymagające zapłaty, można ująć w księgach, zapisem po stronie Wn konta 03, 24-0 lub 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe", w korespondencji ze stroną Ma konta 75-0 "Przychody finansowe".

www.PlanKont.pl - Rozrachunki i roszczenia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.