plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016

Jak ujmować w księgach rachunkowych kredyty bankowe?

Jednostka dotychczas nie korzystała z kredytów bankowych. W maju 2016 r. podpisała z bankiem dwie umowy kredytowe - jedną o kredyt na finansowanie działalności bieżącej i drugą o kredyt inwestycyjny na zakup maszyny produkcyjnej. W maju br. oba kredyty wpłynęły na jej rachunek bankowy pomniejszone o pobraną prowizję. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje związane z otrzymaniem i spłatą kredytu oraz rozliczeniem prowizji i odsetek?

Operacje dotyczące otrzymania i spłaty kredytów bankowych - zarówno inwestycyjnych, jak i przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki, ewidencjonuje się na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" (nie dotyczy to kredytu w rachunku bieżącym, który nie podlega odrębnej ewidencji, a jego wykorzystanie powoduje jedynie powstanie ujemnego stanu konta 13-0 "Rachunek bieżący"). Po stronie Ma konta 13-4 "Kredyty bankowe" ujmuje się wartość nominalną uzyskanego kredytu.

Gdy jednostka posiada kilka kredytów bankowych, tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu, wskazane jest prowadzenie ewidencji analitycznej dla każdego z nich. Ułatwi to ustalenie stanu wykorzystania poszczególnych kredytów na dany dzień.

Prowizja oraz odsetki od kredytu obciążają generalnie koszty finansowe (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Jednak gdy uruchomiony kredyt przeznaczony jest na działalność inwestycyjną jednostki, np. na finansowanie środków trwałych w budowie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wówczas koszty dotyczące obsługi tego kredytu, w tym prowizja i odsetki, a także różnice kursowe od kredytów walutowych, które zostały naliczone do dnia wprowadzenia danego składnika majątku do używania, odnosi się na zwiększenie jego wartości początkowej. Są one wówczas ewidencjonowane zapisem:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie", 01 "Środki trwałe", 02 "Wartości niematerialne i prawne",

- Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe" lub 13-0 "Rachunek bieżący".

Prowizje i odsetki dotyczące kredytu inwestycyjnego, które zostały naliczone po przyjęciu tych składników do używania, ujmuje się na koncie 75-1 "Koszty finansowe".

Trzeba zaznaczyć, że w przypadku, gdy na rachunek bieżący jednostki wpływa kwota kredytu pomniejszona o prowizję, to może mieć zastosowanie art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, gdy zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Przy czym jednostka powinna uwzględnić w takiej sytuacji zasadę istotności. Jeśli bowiem kwota prowizji jest nieistotna i jej jednorazowe zarachowanie w koszty nie zniekształci wyniku finansowego, to nie znajduje uzasadnienia rozliczanie jej w czasie.

Przykład

Założenia

 1. Jednostka w maju 2016 r. podpisała umowę z bankiem o:

a) roczny kredyt obrotowy na działalność bieżącą w kwocie 24.000 zł,
 

b) 3-letni kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupu maszyny produkcyjnej (stanowiącej środek trwały) w wysokości 90.000 zł.

 1. W dniu uruchomienia kredytów, tj. 6 maja 2016 r., bank pobrał prowizję od kredytu obrotowego w kwocie 240 zł (uznano ją za nieistotną), a od kredytu inwestycyjnego 900 zł. Kredyty wpłynęły na rachunek bankowy po pomniejszeniu o prowizję.
   
 2. W dniu 6 czerwca 2016 r. jednostka spłaciła ratę kredytu:

a) obrotowego w kwocie 2.120 zł - w tym odsetki 120 zł,
 

b) inwestycyjnego w wysokości 2.870 zł - w tym odsetki 370 zł.

 1. Załóżmy, że maszyna zostanie przyjęta do używania w lipcu 2016 r.
   
 2. Odsetki są w ciągu roku ewidencjonowane w księgach rachunkowych w dniu ich spłaty z rachunku bieżącego.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ na rachunek kredytu obrotowego:         
   a) kwota otrzymana na rachunek bankowy 23.760 zł 13-0
   b) potrącona kwota prowizji 240 zł 75-1  
   c) wartość nominalna kredytu 24.000 zł   13-4
2. WB - wpływ na rachunek kredytu inwestycyjnego:       
   a) kwota otrzymana na rachunek bankowy 89.100 zł 13-0  
   b) potrącona kwota prowizji 900 zł 08  
   c) wartość nominalna kredytu 90.000 zł   13-4
3. WB - spłata pierwszej raty kredytu obrotowego:       
   a) część kapitałowa 2.000 zł 13-4  
   b) kwota odsetek 120 zł 75-1  
   c) całkowita rata kredytu 2.120 zł   13-0
4. WB - spłata pierwszej raty kredytu inwestycyjnego:         
   a) część kapitałowa 2.500 zł 13-4  
   b) kwota odsetek 370 zł 08  
   c) całkowita rata kredytu 2.870 zł   13-0

Księgowania

Jak ujmować w księgach rachunkowych kredyty bankowe

www.PlanKont.pl - Środki pieniężne, rachunki bankowe
oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.