plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023

Zadatek otrzymany w grudniu 2022 r. w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

W grudniu 2022 r. zawarliśmy przedwstępną umowę sprzedaży środka trwałego (nieruchomości). Zgodnie z aktem notarialnym kupujący wpłacił zadatek. Na jego prośbę wystawiliśmy również fakturę. Sprzedaż środka trwałego w naszym przypadku jest zwolniona z VAT. Jak ująć w księgach i jak wykazać w sprawozdaniu finansowym otrzymany zadatek i wystawioną fakturę? Nasz rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, a sprawozdanie sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprzedaż środka trwałego zostanie sfinalizowana w 2023 r.

Otrzymany zadatek z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości należy odnieść na konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Saldo Ma tego konta jednostka zaprezentuje w pasywach bilansu w pozycji B.III.3 lit. i) "Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek".

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Generalnie jednostka, jako podatnik podatku od towarów i usług, otrzymując zadatek, na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zobowiązana jest do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie należności przed wydaniem towaru. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (por. art. 106i ust. 2 ustawy o VAT). Jednak w świetle art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zadatku w przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT. Dopiero w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, tj. gdy nabywca wystąpi z żądaniem wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury.

W księgach rachunkowych otrzymany od kupującego zadatek wskazane jest zakwalifikować do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W świetle art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Do ewidencji przychodów przyszłych okresów służy konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Kwotę zadatku ujętą na koncie 84 pytająca jednostka zarachuje do przychodów dopiero w momencie sprzedaży nieruchomości.

Ewidencja księgowa otrzymanego zadatku oraz faktury dokumentującej jego otrzymanie

1. WB - otrzymanie zadatku na poczet przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne".

2. FS - faktura dokumentująca otrzymanie zadatku, gdy sprzedaż nieruchomości na podstawie przepisów o VAT jest zwolniona z VAT:

- Wn konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne",
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Na dzień bilansowy kwota zadatku figuruje w księgach rachunkowych jednostki jako saldo Ma konta 84. W bilansie sporządzanym na 31 grudnia 2022 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo tego konta podlega wykazaniu po stronie pasywów w pozycji B.III.3 lit. i), jako inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek.

Jeśli w 2023 r. operacja sprzedaży środka trwałego dojdzie do skutku, to kwotę zadatku ujętą na koncie 84 jednostka przeksięguje do pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem po stronie Wn konta 84, w korespondencji ze stroną Ma konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Zwracamy bowiem uwagę, iż na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane ze zbyciem niefinansowych aktywów trwałych, w tym nieruchomości zaliczanych do środków trwałych, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

www.PlanKont.pl - Środki pieniężne, rachunki bankowe
oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.