plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (332) z dnia 20.10.2012

Ewidencja księgowa otwarcia i realizacji akredytywy

Jak w księgach rachunkowych ująć operacje utworzenia akredytywy dokumentowej i uregulowania zobowiązania z rachunku tej akredytywy?

Akredytywa jest jedną z form bezgotówkowego rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań. Stosowana jest w obrocie gospodarczym w celu ograniczenia ryzyka niezapłacenia należności przez kontrahenta.

Zasady otwierania akredytywy regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.). W przypadku akredytywy dokumentowej bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie (art. 85 ust. 1 ustawy Prawo bankowe). Zobowiązanie banku otwierającego staje się wymagalne z chwilą przedstawienia przez beneficjenta dokumentów zgodnie z warunkami akredytywy (art. 85 ust. 3 ww. ustawy).

Otwarcie akredytywy polega najczęściej na wyodrębnieniu (zarezerwowaniu) na specjalnym rachunku bankowym środków pieniężnych na ściśle określone wypłaty. Stąd też bank żąda od dłużnika wpłaty kwoty, która ma zostać zabezpieczona. Realizowane jest to za pomocą przelewu środków pieniężnych z bieżącego rachunku bankowego dłużnika na rachunek akredytywy.

Ewidencja uruchomienia akredytywy w księgach dłużnika przebiega zapisem:
      - Wn konto 13-5/2 "Rachunek bankowy akredytywy",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Konto 13-5/2 "Rachunek bankowy akredytywy" może przy tym wykazywać wyłącznie saldo debetowe (Wn), które odzwierciedlać będzie wartość środków zabezpieczonych akredytywą. Jeżeli termin realizacji akredytywy przypada w następnym roku obrotowym, saldo tego konta wykazuje się w aktywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach".

W przypadku akredytywy dokumentowej uregulowanie zobowiązania z rachunku akredytywy na rachunek bankowy sprzedawcy (beneficjenta) następuje po przedstawieniu przez sprzedawcę dokumentów zgodnie z warunkami (umową) akredytywy. Na podstawie otrzymanego wyciągu bankowego potwierdzającego zapłatę (uregulowanie) zobowiązania z konta akredytywy na konto wierzyciela, dłużnik dokonuje następującego zapisu w księgach rachunkowych:
      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 13-5/2 "Rachunek bankowy akredytywy".

Kto ponosi koszty związane z otwarciem akredytywy i jak się je księguje?

Koszty dotyczące akredytywy, tj. prowizje i opłaty związane z jej otwarciem, ponosi podmiot zlecający tę akredytywę, czyli dłużnik. Koszty te zalicza się do kosztów finansowych i ujmuje w księgach rachunkowych, zapisem:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Ewidencję księgową otwarcia oraz realizacji akredytywy dokumentowej przedstawiono na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka zobowiązana została do założenia akredytywy. Zgodnie z zawartą umową akredytywy, jednostka:

a) przekazała środki na wyodrębniony rachunek akredytywy: 55.350 zł,

b) poniosła koszty bankowe założenia akredytywy: 65 zł.

2. Beneficjent (nowy kontrahent) jednostki przedstawił bankowi wymagane dokumenty do wypłaty akredytywy zgodnie z warunkami umowy.

3. Otrzymana od dostawcy faktura VAT opiewała na kwotę brutto: 55.350 zł, w tym VAT: 10.350 zł. Wartość netto faktury w wysokości: 45.000 zł odniesiona została przez jednostkę w ciężar konta 40-2 "Usługi obce".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - uruchomienie akredytywy 55.350 zł 13-5/2 13-0
2. WB - prowizja bankowa za uruchomienie akredytywy 65 zł 75-1 13-0
3. FV - otrzymana od dostawcy:      
   a) wartość brutto faktury (zobowiązanie ogółem) 55.350 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 10.350 zł 22-1 30
   c) wartość netto faktury 45.000 zł 40-2 30
4. WB - uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy (beneficjenta) z rachunku akredytywy 55.350 zł 21 13-5/2

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa otwarcia i realizacji akredytywy

 

www.PlanKont.pl - Środki pieniężne, rachunki bankowe
oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.