plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę posiadającą status ryczałtowca

Prowadzę działy produkcji rolnej (chów indyków). Podatek dochodowy ustalam przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu w oparciu o składany PIT-6. Korzystam ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, jako rolnik ryczałtowy. W bieżącym roku wartość produktów rolnych z własnej działalności rolniczej przekroczy 2 mln euro. Czy będę zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.?

Ustawodawca, określając katalog jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wskazał jako kryteria wielkość przychodów oraz formę organizacyjno-prawną. Stąd obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę fizyczną nie jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności, czy też formy opodatkowania.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje m.in. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w myśl którego przepisy tej ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Jak z powyższego wynika, zasadnicze znaczenie przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ma wysokość przychodów za poprzedni rok obrotowy. Limit przychodów ustalony w walucie obcej przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Limit przychodów za 2022 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023 r. będzie można ustalić po ogłoszeniu przez NBP średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października 2022 r.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż dla działów specjalnych produkcji rolnej charakterystyczne jest obowiązywanie dwóch metod ustalania dochodu jako podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W określonych okolicznościach podatnicy mogą ustalać dochód na podstawie norm szacunkowych albo ksiąg podatkowych.

W myśl art. 24 ust. 4 updof, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych lub rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do updof. W takim przypadku - na podstawie art. 43 updof - podatnicy są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym (PIT-6). W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego, deklarację tę należy złożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Ponadto podatnicy są zobowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 •  zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
 • zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji.

Przekazane dane stanowią podstawę do ustalenia przez naczelnika urzędu skarbowego wysokości szacunkowego dochodu oraz zaliczek na podatek. Ustalone decyzją naczelnika urzędu skarbowego zaliczki miesięczne, podlegają wpłacie do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego w terminach określonych w art. 44 ust. 6 updof.

Z kolei z przepisów art. 15 updof wynika, iż przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 updof, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. Natomiast w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 updof. W takim przypadku podatnik nie ma obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o ich założeniu na rok podatkowy.

Podatnik, który dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustala na podstawie prowadzonych ksiąg, może obliczać podatek na zasadach określonych:

 • art. 27 updof, czyli według skali podatkowej lub
 • art. 30c updof, tj. liniowo.

Uwzględniając powyższe wyjaśnia, należy stwierdzić, iż osoba fizyczna, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, zobowiązana jest do ustalania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, według zasad określonych w art. 14 updof. Co ważne, z uwagi na art. 24 ust. 4 updof wiąże się to z brakiem możliwości ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.

Ponadto, jak wynika z pytania, jednostka korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, posługując się statusem rolnika ryczałtowego. Należy jednak zauważyć, iż w świetle art. 2 pkt 19 ustawy o VAT rolnikami ryczałtowymi nie mogą być podatnicy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

www.PlanKont.pl - Pozostałe zagadnienia:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.