plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Ujęcie kosztów w księgach rachunkowych stowarzyszenia sportowego

Prowadzę stowarzyszenie sportowe. Czy koszty poniesione z dotacji na zakup obuwia sportowego, opieki medycznej i wyżywienia można zaksięgować jako koszt rodzajowy w ramach konta "Zużycie materiałów i energii", czy też jako pozostałe koszty rodzajowe?

Przypominamy, że art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości przewiduje możliwość prowadzenia przez najmniejsze organizacje pozarządowe - w tym także stowarzyszenia, spełniające kryteria wskazane w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zasady tej ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2178 ze zm.). Ewidencja ta jest oparta na podobnych zasadach co podatkowa księga przychodów i rozchodów i ma zastosowanie przede wszystkim dla celów podatku dochodowego.

Pozostałe stowarzyszenia stosują ustawę o rachunkowości, co oznacza, że prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z jej postanowieniami. Ustawa ta nie zawiera szczegółowych regulacji w zakresie zasad ujmowania kosztów w księgach rachunkowych. W praktyce koszty działalności operacyjnej mogą być ewidencjonowane i rozliczane w ewidencji bilansowej:

1) tylko na kontach zespołu 4 - według rodzajów,

2) tylko na kontach zespołu 5 - według funkcji,

3) na kontach zespołu 4 - według rodzajów i równolegle na kontach zespołu 5 - według funkcji.

Ustawa o rachunkowości określa zakres informacji prezentowanych w rachunku zysków i strat w określonym układzie (dla jednostek mikro, małych i pozostałych), który niejako wskazuje na przyjęcie określonych zasad ewidencji i rozliczania kosztów (przykładowo w załączniku nr 1 wariant kalkulacyjny wymusza ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów co najmniej na kontach zespołu 5, zaś wariant porównawczy co najmniej na kontach zespołu 4). Oczywiście jednostki mogą w każdym przypadku przyjąć do stosowania zasady ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 - według rodzajów i równolegle na kontach zespołu 5 - według funkcji.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r., która weszła w życie 26 stycznia 2017 r. wprowadziła zmiany w zasadach sprawozdawczości finansowej sporządzanej przez organizacje pozarządowe, dostosowane do specyfiki ich działalności (natomiast zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych nie uległy zmianie). W ramach tych zmian wprowadzono nowy zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych określony w załączniku nr 6 do ustawy. Oznacza to, że począwszy od sprawozdań za rok obrotowy rozpoczęty w 2017 r. organizacje pozarządowe sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z tym załącznikiem. Przewiduje on w rachunku zysków i strat - w zakresie kosztów - takie pozycje jak:

Aktywne druki i formularze Wzory sprawozdań finansowych
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

B. Koszty działalności statutowej;

I. Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;

II. Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

III. Koszty pozostałej działalności statutowej;

E. Koszty działalności gospodarczej.

Natomiast koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe prezentowane są w sposób analogiczny, jak w przypadku jednostek gospodarczych.

Analizując zakres rachunku zysków i strat określony w załączniku nr 6 należy zauważyć, że jest on sporządzany tylko według wariantu kalkulacyjnego, co oznacza, że celowe jest, aby organizacje pozarządowe prowadziły ewidencję kosztów za pomocą kont zespołu 5 - według funkcji lub kont zespołu 4 - według rodzajów i zespołu 5 - według funkcji. Zatem konieczne jest prowadzenie kont zespołu 5, nie jest zaś wymagane prowadzenie obowiązkowej ewidencji kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4. Niemniej jednak organizacja pozarządowa podejmuje - we własnym zakresie - decyzję o stosowaniu wybranej ewidencji i sposobu rozliczania kosztów.

Ponieważ pytanie dotyczy ujęcia na odpowiednich kontach zespołu 4 kosztów zakupu z dotacji obuwia sportowego, opieki medycznej i wyżywienia w stowarzyszeniu sportowym, to zakładamy, że został w tym przypadku wybrany do stosowania model ewidencji kosztów za pomocą kont zespołu 4 - według rodzajów i równolegle kont zespołu 5 - według funkcji. Ponieważ dotacja nie dotyczy zakupu środków trwałych to nie występuje obowiązek rozliczania jej za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych przychodów.

W sytuacji opisanej w pytaniu zakup obuwia sportowego, jako zakup materiałów, powinien być odniesiony na konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii". Z kolei koszty opieki medycznej, jeżeli nie dotyczą pracowników, powinny być zakwalifikowane jako usługi obce na koncie 40-2 (w przypadku pracowników - konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia", jako ochrona zdrowia). Natomiast wyżywienie może być przygotowane przez firmę zewnętrzną lub we własnym zakresie. Jeżeli jest to usługa gastronomiczna zewnętrzna (catering), to kwalifikuje się ją także jako usługi obce. Z kolei, jeśli takie wyżywienie jest przygotowywane we własnym zakresie przez stowarzyszenie, to poniesione koszty z tego tytułu kwalifikuje się jako pozostałe koszty rodzajowe (konto 40-6). Natomiast w sytuacji, gdy artykuły spożywcze są zużywane bez dodatkowego przerobu, to stanowią koszty zużycia materiałów (konto 40-1).

www.PlanKont.pl - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.