plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Ewidencja kosztów związanych z prowadzeniem prac rozwojowych

W 2017 r. zakończyliśmy prowadzone przez nas prace rozwojowe. Jak zaksięgować zakończenie takich prac? Koszty księgujemy na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządzamy porównawczy rachunek zysków i strat.

1. Ujęcie w księgach kosztów prac rozwojowych do czasu ich zakończenia

Uwzględniając przepisy ustawy o rachunkowości oraz postanowienia MSR 38 "Wartości niematerialne", koszty prac rozwojowych zasadne jest ujmować wstępnie, tzn. do czasu zakończenia tych prac, na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

W sytuacji gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5, ponoszone na wykonanie prac rozwojowych koszty może ująć następująco:

   1) poniesione koszty według rodzajów związane z prowadzeniem
        prac rozwojowych:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konto zespołu 1, 2 lub 3,
   2) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
         (w analityce: Koszty prac rozwojowych),
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   3) świadczenia własnej działalności podstawowej i pomocniczej
        na rzecz prac rozwojowych:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
         (w analityce: Koszty prac rozwojowych),
      - Ma odpowiednie konto zespołu 5 (konto 50 "Koszty działalności
         podstawowej" lub 53 "Koszty działalności pomocniczej").

2. Rozliczenie kosztów zakończonych prac rozwojowych

Ewidencja księgowa rozliczenia kosztów zakończonych prac rozwojowych zależy przede wszystkim od tego czy prace te zostały zakończone powodzeniem, czy też nie, oraz od przyjętego przez jednostkę sposobu sporządzania rachunku zysków i strat oraz związanego z nim sposobu ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej.

Koszty prac rozwojowych aktywowane jako wartości niematerialne i prawne

Prawo bilansowe obliguje do zaliczenia kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym do wartości niematerialnych i prawnych. Jak wynika bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również koszty zakończonych prac rozwojowych. Przy czym warunki, które należy spełnić, aby koszty zakończonych prac rozwojowych można było uznać za wartości niematerialne i prawne zostały określone w art. 33 ust. 2 tej ustawy. W świetle tego przepisu, koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,

3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Zaliczenie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy prace te zakończyły się powodzeniem i podjęto decyzję o ich wdrożeniu, a zwrot kosztów jest bardzo prawdopodobny z uzyskanych przychodów. Wówczas wszelkie nakłady związane z prowadzeniem tych prac, zgromadzone na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, podlegają przeksięgowaniu na konto 02 "Wartości niematerialne i prawne", zapisem:
      - Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne"
         (w analityce: Koszty zakończonych prac rozwojowych),
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
         (w analityce: Koszty prac rozwojowych).

Jeżeli jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym i funkcjonalnym (zespół 4 i 5) oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, to zmniejszenie kosztów wykonanych prac rozwojowych z tytułu powstania wartości niematerialnej i prawnej księguje z zastosowaniem kont obrotów wewnętrznych, zapisem:

      - Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne"
         (w analityce: Koszty zakończonych prac rozwojowych),
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"
      oraz równolegle:
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
         (w analityce: Koszty prac rozwojowych).

Co istotne, koszty zakończonych prac rozwojowych aktywowanych jako wartości niematerialne i prawne odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów tych prac. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie można wiarygodnie oszacować tego okresu, to czas dokonywania odpisów nie może przekraczać 5 lat (art. 33 ust. 3 ustawy o rachunkowości), a to z kolei oznacza, że możliwy jest także krótszy okres ich amortyzacji.

Koszty prac rozwojowych odpisane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych

Koszty prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem, tj. takich, które nie dały zamierzonych efektów lub zakończonych efektem pozytywnym, których jednak z różnych przyczyn nie wdrożono, obciążają wynik finansowy w roku, w którym je zakończono. Odnosi się je wówczas w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"
         (w analityce: Koszty prac rozwojowych).

Jeśli jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, to rozliczenie kosztów prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem należy przeprowadzić za pomocą kont obrotów wewnętrznych (tj. kont 79-0 i 79-1). W jednostce prowadzącej ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 odbędzie się to zapisami:

   1) wyksięgowanie kosztów zakończonych prac rozwojowych z konta 64-0:
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
   2) zarachowanie kosztów prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem
        w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne".

www.PlanKont.pl - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.