plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu

W celu zabezpieczenia zaciągniętego przez nas kredytu bank ustanowił hipotekę na należącej do nas nieruchomości. Jak zaksięgować koszty związane z ustanowieniem hipoteki, czyli m.in. opłatę za wpis do księgi wieczystej?

Koszty związane z ustanowieniem hipoteki zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki i ujmuje na koncie "Podatki i opłaty". Jeśli hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na zakup lub budowę środka trwałego, to opłaty związane z jej ustanowieniem odnosi się na konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości wymienionym w art. 244 K.c., związanym z wierzytelnością i służącym do jej zabezpieczenia. Szczegółowe zasady ustanowienia hipoteki regulują przepisy art. 65-111 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.). Na podstawie art. 65 tej ustawy, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką. W myśl art. 67 ww. ustawy, do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Samo ustanowienie hipoteki służącej zabezpieczeniu zaciągniętego przez jednostkę kredytu nie powoduje zapisów w ewidencji bilansowej. Zdarzenie to można ująć w ewidencji pozabilansowej, zapisem jednostronnym, np. po stronie Ma konta 29 "Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki" (w analityce: Hipoteka). Natomiast opłaty związane z ustanowieniem hipoteki, takie jak np. wpis do księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę notarialną ujmuje się w księgach rachunkowych jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. W ramach prowadzonych przez jednostkę kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów" kosztami ustanowienia hipoteki obciąża się konto 40-3 "Podatki i opłaty", a w ramach kont zespołu 5 - konto 55 "Koszty zarządu". Opłacone wydatki można zaliczyć do kosztów działalności jednostki bezpośrednio na podstawie wyciągu bankowego lub dowodu zapłaty (np. otrzymanego "KP - Kasa przyjmie").

Ewidencja księgowa opłat związanych z ustanowieniem hipoteki

1. Koszty związane z ustanowieniem hipoteki:

- Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub 55 "Koszty zarządu",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

2. Zapis równoległy w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5:

- Wn konto 55 "Koszty zarządu",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Jeśli hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na zakup lub budowę środka trwałego, to w księgach rachunkowych poniesione opłaty związane z jej ustanowieniem należy odnieść na konto 08 "Środki trwałe w budowie". W myśl bowiem art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Ewidencja księgowa wydatków związanych z ustanowieniem hipoteki jako
zabezpieczenia kredytu na zakup lub budowę środka trwałego

1. Koszty związane z ustanowieniem hipoteki będącej zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego na zakup lub budowę środka trwałego:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Pod datą oddania środka trwałego do używania koszty poniesione w związku z ustanowieniem hipoteki zwiększą wartość początkową tego środka trwałego razem z innymi kosztami zgromadzonymi na koncie 08.

www.PlanKont.pl - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Plan 
kont z obszernym komentarzem 
bilansowo-podatkowym
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.