plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024

Odpis na ZFŚS w 2024 r. - ujęcie w księgach rachunkowych

Od 2024 r. jesteśmy zobowiązani do tworzenia ZFŚS. W jaki sposób ujmować utworzenie takiego funduszu w księgach rachunkowych? Czy koszty i fundusz mają być zwiększane co miesiąc, czy jednorazowo za cały rok?

Co do zasady, utworzenie ZFŚS obciąża koszty działalności operacyjnej. Ze względu na fakt, że odpis dotyczy całego roku, uzasadnione jest jego rozliczenie za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jedynie w przypadkach, gdy łączna wartość funduszu stanowi kwotę nieistotną w ramach uproszczenia można odstąpić od jego rozliczenia w czasie.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzy się i gospodaruje jego środkami na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.), dalej zwanej ustawą o ZFŚS.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, odpisy na ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy. Wartość odpisu zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki i ujmuje w księgach rachunkowych w ramach kont zespołu 4 lub na odpowiednim koncie zespołu 5. Drugostronnie odpis ten ujmuje się na koncie 85-0 "ZFŚS".

Odpis na ZFŚS, jako dotyczący całego roku obrotowego, wskazane jest rozliczać w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W myśl bowiem art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Co do zasadności rozliczeń w czasie takich kosztów obowiązują analogiczne zasady, jak w przypadku ujmowania podatku od nieruchomości - szerzej na ten temat pisaliśmy w BI nr 6 z 20 lutego 2024 r. na str. 68-69.

O wysokości odpisów na ZFŚS w 2024 r. piszemy na str. 9-10 niniejszego BI.

Uwzględniając powyższe ewidencja księgowa rocznego odpisu na ZFŚS, przy zastosowaniu jego rozliczenia w czasie w zależności od przyjętego w jednostce sposobu grupowania kosztów, może przebiegać następująco:

1. Utworzenie ZFŚS w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4:

a) odpis podstawowy na ZFŚS i jego zwiększenia:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
- Ma konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych";

b) ujęcie odpisu do rozliczenia w czasie:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów";

c) rozliczenie odpisu w miesięcznych ratach w ciężar kosztów bieżącego okresu:

- Wn konto 49,
- Ma konto 64-0.

2. Utworzenie ZFŚS w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5:

a) odpis podstawowy na ZFŚS i jego zwiększenia:

- Wn konto 40-5,
- Ma konto 85-0;

b) ujęcie odpisu do rozliczenia w czasie:

- Wn konto 64-0,
- Ma konto 49;

c) rozliczenie odpisu w miesięcznych ratach w ciężar kosztów bieżącego okresu:

- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0.

3. Utworzenie ZFŚS w jednostce stosującej tylko konta zespołu 5:

a) odpis podstawowy na ZFŚS i jego zwiększenia:

- Wn konto 64-0,
- Ma konto 85-0;

b) rozliczenie odpisu w miesięcznych ratach w ciężar kosztów bieżącego okresu:

- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0.

Należy zaznaczyć, że jeśli w ocenie jednostki kwota rocznego odpisu na ZFŚS nie jest istotna, to w ramach uproszczeń - na podstawie art. 4 ust. 4 ww. ustawy - istnieje możliwość rezygnacji z rozliczania go w czasie. Wówczas obciążenie kosztów następuje jednorazowo.

Dodajmy, że niezależnie od przyjętej metody ewidencji utworzenia ZFŚS - w myśl art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS - pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych za rok kalendarzowy w terminie do 30 września danego roku, przy czym w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.

Przekazanie środków na wyodrębniony rachunek ZFŚS ujmuje się w księgach rachunkowych najczęściej w korespondencji z kontem 13-9 "Środki pieniężne w drodze", zapisem:

1) Rozchód środków pieniężnych z rachunku bieżącego:

- Wn konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

2) Wpływ środków na rachunek ZFŚS:

- Wn konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS",
- Ma konto 13-9.

Dodajmy, że jednostka może również zdecydować o niestosowaniu konta 13-9. Wówczas przekazanie środków na rachunek ZFŚS może następować zapisami:

- Wn konto 13-5/0,
- Ma konto 13-0.

W każdym przypadku przyjęte zasady ewidencji księgowej przekazywania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek ZFŚS jednostka powinna opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

www.PlanKont.pl - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.