plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (333) z dnia 1.11.2012

Usługi noclegowe i gastronomiczne nabyte na cele reprezentacji - ujęcie w księgach rachunkowych

Jesteśmy spółką z o.o. W ramach działalności dokonujemy m.in. zakupów usług noclegowych i gastronomicznych, które zaliczamy do kosztów reprezentacji (są to wydatki na posiłek w restauracji oraz noclegi dla naszych kontrahentów). Czy powinniśmy zwiększyć wartość nabytych usług o niepodlegający odliczeniu VAT, czy też podatek ten zaksięgować na konto "Podatki i opłaty"?

Dokonując ewidencji księgowej zakupu usług noclegowych i gastronomicznych na cele reprezentacji spółka z o.o. powinna uwzględnić - poza przepisami ustawy o rachunkowości - przepisy ustawy o VAT oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy ustawy o VAT wskazują, iż podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych nie podlega odliczeniu. Wynika to z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Wyjątkiem od tej reguły, który nie ma związku z problemem opisanym w pytaniu, jest nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Dla celów bilansowych niepodlegający odliczeniu VAT co do zasady jest jednym z elementów ceny nabycia, która została zdefiniowana w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W konsekwencji wartość usług obcych, od których jednostka nie ma prawa odliczyć VAT, należy ująć w księgach rachunkowych w kosztach działalności operacyjnej w wartości brutto, zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

W świetle powyższych wyjaśnień zaksięgowanie nabytych usług noclegowych i gastronomicznych na koncie 40 w kwocie brutto, łącznie z VAT niepodlegającym odliczeniu, jest jak najbardziej prawidłowe dla celów bilansowych.

Jednak w sytuacji opisanej w pytaniu występuje jeszcze jeden aspekt niezwykle istotny dla sprawy - jednostka nabyła wspomniane usługi noclegowe i gastronomiczne na cele reprezentacji. Dla celów podatkowych wydatki na reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co wynika wprost z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Przy czym kosztem podatkowym może być m.in. podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (por. art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a updop). Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku podatku VAT naliczonego przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych.

W analizowanym przypadku mamy zatem:

 • koszt podatkowy w wysokości kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych, który nie podlega odliczeniu,
   
 • niestanowiącą kosztu uzyskania przychodu wartość netto usług noclegowych i gastronomicznych przeznaczonych na cele reprezentacji,
   
 • koszt bilansowy w wysokości wartości brutto usług obcych nabytych na cele reprezentacji.

W kwestii ewidencji księgowej wydatków na reprezentację jednostka powinna również uwzględnić postanowienia własnej polityki rachunkowości. Może ona przykładowo w swojej polityce rachunkowości przyjąć, że koszty reprezentacji będzie księgować na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub wyodrębnić w ramach zespołu 4 osobne konto do ewidencji tego typu wydatków np. 40-7 "Koszty reprezentacji". W jednostkach, które do ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej stosują konta zespołu 5 koszty reprezentacji ujmuje się zazwyczaj na koncie 55 "Koszty zarządu".

Jeśli jednostka zaksięguje całą kwotę brutto nabytych na cele reprezentacji usług noclegowych i gastronomicznych w ciężar konta np. 40-7 "Koszty reprezentacji", to kwotę podatku VAT, który nie podlega odliczeniu, przy czym stanowi koszt uzyskania przychodu uwzględni w rachunku podatkowym statystycznie.

Ze względów praktycznych, w tym przypadku można - naszym zdaniem - na odrębnych kontach w ramach kasztów rodzajowych zaksięgować:

1) kwotę netto kosztów reprezentacji niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, np. na koncie 40-7 "Koszty reprezentacji",

2) kwotę VAT niepodlegającego odliczeniu, ale stanowiącego koszt uzyskania przychodów, np. na koncie 40-3 "Podatki i opłaty".

Przy takim rozwiązaniu ewidencyjnym jednostka w kosztach działalności operacyjnej ujmie kwotę brutto wydatków na reprezentację, przy czym kwota podatku VAT stanowiąca koszty podatkowe będzie łatwa do ustalenia z ksiąg rachunkowych.


Przykład

Jednostka w ramach zawarcia nowego kontraktu poniosła koszty noclegów i posiłków kontrahentów w restauracji w wysokości: 1.000 zł, w tym VAT: 100 zł. Wydatki te zakwalifikowano do kosztów reprezentacji. Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym, koszty reprezentacji ujmuje na osobnym koncie w zespole 4, tj. 40-7, natomiast VAT dotyczący usług noclegowych i gastronomicznych stanowiący koszt uzyskania przychodów księguje na koncie 40-3. W związku z tym ewidencja księgowa faktury dokumentującej zakup ww. usług przebiegać będzie następująco:

   1) wartość brutto (zobowiązanie ogółem): 1.000 zł
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   2) kwota netto (niestanowiąca kosztów uzyskania przychodu): 900 zł
      - Wn konto 40-7 "Koszty reprezentacji",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   3) kwota VAT niepodlegającego odliczeniu, stanowiącego koszt podatkowy: 100 zł
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

www.PlanKont.pl - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Plan 
kont z obszernym komentarzem 
bilansowo-podatkowym
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.