plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Ulga na złe długi w księgach dłużnika – jak rozliczyć saldo konta

Jesteśmy dłużnikiem, na którego koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: VAT naliczony z tytułu ulgi na złe długi), figuruje saldo Wn. Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego zostało uregulowane, ale zapłata za fakturę dostawcy raczej nie nastąpi. W jakie koszty należy odpisać saldo figurujące na koncie 24?

Z treści pytania wynika, iż jednostka (dłużnik) wie, że nie zapłaci zobowiązania. W takim przypadku może odpisać kwotę ujętą wcześniej na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Według art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Generalnie, w księgach rachunkowych dłużnika kwotę korekty VAT naliczonego do czasu jego rozliczenia bądź odpisania można ujmować zapisem:

      – Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 65 "Pozostałe
         rozliczenia międzyokresowe" albo konto 22 "Rozrachunki
         publicznoprawne",
      – Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie".

Pozostałe na dzień bilansowy saldo Wn konta 24 (lub 65 albo 22) prezentuje się w aktywach bilansu w części B. "Aktywa obrotowe". W przypadku gdy bilans jest sporządzany według załącznika nr 1 lub 5 do ustawy o rachunkowości, saldo konta 24 (lub 65 albo 22) należy wykazać w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

Jeśli dłużnik wie, że nie zapłaci zobowiązania, to może odpisać kwotę ujętą wcześniej na koncie 24 (lub 65 albo 22) w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem: Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 24 lub 65, lub odpowiednie konto analityczne do konta 22. Przy czym, jeśli dłużnik w momencie dokonania korekty podatku naliczonego już wiedział, że nie ureguluje zobowiązania, to korekty tej mógł dokonać od razu, zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 22-1. Zwracamy jednak uwagę, że przyjęty sposób ewidencji księgowej korekty VAT naliczonego jednostka powinna opisać w swojej polityce rachunkowości.

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60