plan kont, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015

Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze

Pobraliśmy z kasy walutowej 5.000 euro, które następnie sprzedaliśmy w kantorze. Otrzymane złotówki wpłaciliśmy do kasy złotówkowej. Na jakim koncie powinniśmy zaksięgować powstałe w wyniku tej operacji różnice kursowe? (pytanie z dyskusji na www.forumgofin.pl nr 967130)

Operację związaną z wypłatą waluty z kasy walutowej w celu wymiany jej w kantorze na złotówki można ujmować w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem 13-9 "Środki pieniężne w drodze". Rozchód waluty z kasy walutowej można ująć zapisem:

- Wn konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze",

- Ma konto 10-1 "Kasa walutowa".

Wycena wypłacanej z kasy waluty obcej w celu odsprzedaży jej w kantorze odbywa się na dzień przeprowadzenia tej operacji po kursie kantorowym. Jest to w tym przypadku kurs faktycznie zastosowany, wynikający z charakteru operacji, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Operacja ta może zostać ujęta w księgach rachunkowych na podstawie dowodu wpłaty wystawionego przez kantor, na którym figuruje wartość wpłacanej waluty oraz kurs, po jakim został przeliczony jej zakup.

W wyniku tej operacji powstają różnice kursowe. Jest to związane z tym, że do wyceny waluty w dniu jej przyjęcia do kasy oraz w dniu jej rozchodu z kasy zastosowanie mają różne kursy walut. Różnice te księguje się, na mocy art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, na konto przychodów lub kosztów finansowych. Aby ustalić wartość waluty, jaka jest wypłacana z kasy, można stosować jedną z metod określoną w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 wymienionej ustawy, tj. metodę FIFO, LIFO lub kursy średnioważone. Wybór w tej kwestii należy zapisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

Ewidencja w księgach rachunkowych powstałych różnic kursowych może przebiegać zapisem:

a) różnice kursowe dodatnie

- Wn konto 10-1 "Kasa walutowa",

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",

b) różnice kursowe ujemne

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 10-1 "Kasa walutowa".

Operację przyjęcia otrzymanych w kantorze złotówek do kasy złotówkowej można z kolei zaewidencjonować - w oparciu o dowód kasowy KP - w następujący sposób:

- Wn konto 10 "Kasa",

- Ma konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze".

Przykład

Założenia

  1. Jednostka posiada w kasie walutowej 10.000 euro o wartości 41.960 zł, które w dniu ich przyjęcia do kasy wyceniono według następujących kursów:

a) 6.000 euro × 4,1800 zł/euro, tj. 25.080 zł,
 

b) 4.000 euro × 4,2200 zł/euro, tj. 16.880 zł.

  1. W dniu 13 listopada 2015 r. pracownik zatrudniony na stanowisku kasjera pobrał z kasy walutowej 5.000 euro, które następnie odsprzedał w kantorze. Kantor przeliczył transakcję odkupu waluty po kursie kantorowym wynoszącym 4,2000 zł/euro (kurs faktycznie zastosowany). Złotówki zostały następnie wpłacone do kasy złotówkowej.
     
  2. Z polityki rachunkowości jednostki wynika, że do wyceny rozchodu waluty z kasy walutowej stosuje ona metodę FIFO.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Dowód wpłaty z kantoru - wypłata waluty z kasy walutowej:
(5.000 euro × 4,2000 zł/euro) = 
21.000 zł 13-9 10-1
2. KP - wpłata środków pieniężnych do kasy złotówkowej: 21.000 zł 10 13-9
3. PK - zarachowanie dodatniej różnicy kursowej od własnych środków pieniężnych:
5.000 euro × (4,2000 zł/euro - 4,1800 zł/euro) =
100 zł 10-1 75-0

Księgowania

Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze

www.PlanKont.pl:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60